Fordele: Giver et bedre indblik i en lidt større gruppe publikummers
holdninger eller oplevelser. Er hurtigere og mindre ressourcekrævende
end det dybdegående interview.

Ulemper: Giver ikke generaliserbar eller dybdegående viden.

Med værktøjet ‘Miniinterviews’ får du gøde råd til at gennemføre miniinterviews, og hvordan du bedst samler op på den viden du har fået.

Om værktøjet

Værktøjet er udviklet på baggrund af følgeforskningen af de fem Open Call-projekter.

Forslag til spørgsmål

1. Hvad har fået dig til at møde op i aften?

2. Hvad synes du om oplevelsen? Gerne en uddybning af, hvorfor det var en god/dårlig oplevelse.

3. Hvad giver oplevelsen dig?

4. Hvad skulle vi gøre, for at få dig til at komme igen?

5. Husk at spørge ind til baggrundsinformation som for eksempel køn, alder, uddannelse, kommune.

Læg en plan for, hvem du henvender dig til, så du ikke interviewer den samme type (medmindre dette er meningen).

Er du i tvivl, om miniinterviews er den rigtige publikumsundersøgelse for jer? Bliv klogere på forskellige typer af publikumsundersøgelser her:
Hvilken publikumsundersøgelse skal vi lave?