Download håndbogen

KEND DIT PUBLIKUM! er skrevet af Søren Friis Møller, ph.d. i ledelse på kulturområdet.
Grafisk design og tilrettelæggelse: Nanna Grunwald.

Kapiteloversigt

I kapitel 1 og 2 lærer du dit nuværende publikum at kende ved hjælp af kvantitativt og kvalitativt baserede undersøgelser og beskriver dem i segmenter og personaer, så du har et godt grundlag at arbejde videre med.

I kapitel 3 formulerer du dit publikumsudviklingsprojekt og opstiller målsætninger for det i forhold til publikumsudviklingens tre parametre: økonomi, antal og holdning.

I kapitel 4 arbejder du med at prioritere den del af publikumsudviklingsarbejdet, der ligger før, ’den gode idé’ til indholdet opstår, dels ved kaste et ’udvidet’ blik på dit indhold og dine relationer til publikum, dels ved at se på din institutions modenhedsniveau i forhold til at genere og udnytte data.

I kapitel 5 designer du din proces, enten med afsæt i det, der allerede fungerer godt, eller som en iterativ proces inspireret af designtænkning, og overvejer, hvordan du kan anvende fokusgrupper i dit arbejde med publikumsudvikling.

I kapitel 6 går du skridtet videre og arbejder med, hvordan designantropologiens etnografiske metoder, fx tagging, projektive og associative spørgsmål og smagsfællesskaber, kan hjælpe dig med at øge kendskabet til dit publikum og involvere dem i udviklingen af indhold, før du selv præsenterer dem for din institutions idéer og ønsker.

I kapitel 7 arbejder du med de forretningsmæssige aspekter af publikumsudvikling med henblik på at ændre arbejdet med publikumsudvikling fra at være en ekstra omkostning til at være en ekstra indtægt for din institution.

I kapitel 8 arbejder du med de kommunikative aspekter af publikumsudvikling med henblik på at sætte din institution i stand til at udkomme i flere forskellige universer, der er relevante og vedkommende for forskellige publikumsgrupper.

I kapitel 9 arbejder du med de strategiske og ledelsesmæssige aspekter af publikumsudvikling, dels med henblik på at udarbejde en strategi for publikumsudviklingsarbejdet, dels for at forankre det i din institution og dens interessenter.

I kapitel 10 arbejder du med at lave en produktionsplan for implementeringen af dit publikumsudviklingsprojekt og med at evaluere det, når det er gennemført.

Håndbogen er udarbejdet som en guide til at arbejde med publikum i fokus for ledere og medarbejdere i kulturinstitutioner.