Whose cake is it anyway? A collaborative investigation into engagement and participation in 12 museums and galleries in the UK

I 2009 bestilte Paul Hamlyn Foundation Dr. Bernadette Lynch til at samarbejde med 12 britiske museer og deres lokale partnere omkring museers og galleriers publi­kumsudvikling­ og praksis, relationer til lokalområdet og civilsamfundet.

De 12 museer er alle velkendte for deres offentlige engagement. Denne rapport opsummerer arbejdet og udlægger besvarelser fra medarbejdere og lokale partnere vedrørende, hvad de forstod ved engagement og involvering, og hvorvidt involveringen havde en virkning.

Desuden berører rapporten de 12 museers fremtidige retninger inden for publikumsudvikling.

    Tilmeld dig vores