Reach out! – Inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden

Formålet med dette inspirationskatalog er at vise, hvordan forskellige kulturinstitutioner og kulturaktører har valgt at opsøge nye brugergrupper og skabe nye former for oplevelser for brugerne gennem inddragelse og/eller indsamling af viden om brugerne. Inspirationskataloget sætter fokus på de udfordringer, muligheder og begrænsninger, der er for brugerinddragelse og brugerdreven innovation i kulturens verden. Kataloget skal være til inspiration for kulturinstitutioner og kulturaktører, der ønsker at engagere sig i brugerinddragelse og brugerdreven innovation på kulturens område.

    Tilmeld dig vores