RAPPORT OM ARBEJDET MED RELATIONSBÅRET PUBLIKUMSUDVIKLING PÅ TEATER GROB 2019-2020

En opsamling af erfaringer fra et års arbejde med bl.a. dialogbaseret netværksarbejde og fokusgruppearbejde.

    Tilmeld dig vores