Identity And The Museum Visitor Experience

‘Identity and the museum visitor experience’ bidrager med viden til museumsansatte omkring museumsgæsters behov.

Falk identificerer 5 kernetyper museumsgæster, der besøger museerne: ‘værter’, ‘fagligt interesserede’, ‘opladere’, ‘videbegærlige’ og ‘oplevelsesjægere’, og definerer de indre processer, der bringer den besøgende til at komme på museet.

Falk beskriver, hvordan vi ikke blot kan forstå muse­umsoplevelsen ved at kigge på museet (udstillinger, samling, osv.) eller gæsten (alder, køn, kulturel baggrund, osv.) eller besøgsfrekvensen, men at oplevelsen er en konstrueret relation, som er unik fra gang til gang, og skal læses i en sociokulturel kontekst.

    Tilmeld dig vores