Developing theatre audiences in Wales

Rapporten var et led i et større forskningsprojekt om publikumsudvikling indenfor teaterbranchen i Wales, på bestilling af Arts Council of Wales.

Rapporten analyserede aktuelle tendenser blandt eksisterende publikumssammensætninger.

Den fremkom med et overblik til segmentering over både eksisterende og potentielle målgrupper, og beskrev forskellige mulighedsrum for publikumsudviklende initiativer.

    Tilmeld dig vores