Den Nationale Brugerundersøgelse

Den Nationale Brugerundersøgelse 2017-2019 er udviklet af Slots- og Kulturstyrelsen. Den kortlægger hvem de danske museers brugere er og ser på brugernes tilfredshed med museernes kerneydelser. Det er obligatorisk for alle statsanerkendte og statslige museer at deltage i undersøgelsen, som er blevet gennemført siden 2009. Analyseinstitutterne Rambøll og Seismonaut er operatører på den aktuelle brugerundersøgelse 2017-2019.

    Tilmeld dig vores