‘Deltagelse’ som kulturpolitisk strategi og institutionel kulturformidling

Publikationen tager udgangspunkt i et stigende fokus på publikumsudvikling som demokratisering af kulturen.

Sørensen udfordrer det demokratiske projekt og stiller spørgsmål ved, om publikumsudvikling handler om at få så mange borgere som muligt engageret i kunst og kultur, eller om det snarere handler om kvalitet og dybde i engagementet.

    Tilmeld dig vores