Creative People and Places: End of Year 3 Evaluation

Projektet ‘Creative People and Places’ (CPP) havde til formål at udvikle og styrke indsatser i bestemte geografiske områder i England, hvor deltagelsen i kunst og kultur var lavere end det nationale gennemsnit.

Rapporten er den endelige evaluering af den første fase af CPP projektet. Den konkluderer, at CPP har været med til at skabe bedre adgang til kunst og kulturlivet i forskellige lokale kontekster for de samfundsgrupper, som tidligere mødte barrierer for deltagelse.

CPP har brugt Audience Agency’s ’Audience Spectrum’ segmenteringsredskab til at identificere demografiske, sociale og geografiske profiler af publikumsgrupper, og dataindsamlingen er udført med brug af Experians’s publikumsundersøgelse ’Mosaic’.

Rapporten understreger afslutningsvis vigtigheden af, at projektets processer skal kunne leve videre efter endt funding, og det anbefales at skabe rammer for monitorering i et længere perspektiv.

    Tilmeld dig vores