Audience participation in theatre: aesthetics of the invitation

Publikationen ser kritisk på mulighederne for deltagelse i den samtidige scenekunst, samt kulturpolitiske visioner for aktiv deltagelse og kompleksiteten ved begrebet i dag.

Forfatteren analyserer virkningen af deltagelse og argumenterer på et teoretisk grundlag for en ny tilgang til publikumsdeltagelse.

    Tilmeld dig vores