Audience Finder

Audience Finder er et gratis web-redskab for publikumsudvikling og dataindsamling i Storbritannien, udviklet af Audience Agency.

Kulturinstitutioner kan registrere sig online og indrapportere data fra billetsalg og publikumsundersøgelser, og ’Audience Finder’ hjælper derefter med at analysere og fortolke de indsamlede data til strategisk publikumsudvikling. ’Audience Finder’ arbejder med at afdække og kortlægge hele kultursektoren i Storbritannien.

’Audience Finder’ er blandt andet blevet brugt i undersøgelsen af ’National Theatre Live’ i England, hvor NESTA Innovation Foundation med brug af Audience Finder undersøgte i hvilken grad live filmvisninger af National Theatre teaterforestillinger ville påvirke tilgangen til de regionale teaterforestillinger i England.

    Tilmeld dig vores