I rapporten kan du læse en samlende analyse af de syv Kulturbarometer-målinger foretaget i sæson 2022-23. Målingerne har haft hvert deres tema ud fra borgernes kulturforbrug og adskiller sig samtidig ud fra et bestemt tema. Aktuelle samfundstemaer har udgjort spørgerammen for målingerne, og samtidig kan man se udviklingen over tid i rapportens pointer.

Download rapport

Målingernes tendenser var:

Borgernes samfundsmæssige bekymringer påvirkede deres lyst til kulturoplevelser, dog i aftagende grad siden december 2022:

Forventningen om at gå i teatret er mindst præget af sæsonmæssige udsving:

Borgere, der gerne vil besøge et bibliotek eller gå i teatret, vil sandsynligvis også besøge et museum:

Kulturbarometer-målingerne er gennemført af Applaus i samarbejde med Epinion. Tak til Dansk Kulturliv.

    Tilmeld dig vores