Download rapport

Undersøgelsen har gjort status over den nuværende publikumsudvikling og udviklingen af denne hos danske spillesteder og koncertarrangører. Den bygger på orkestre, ensembler og spillesteders fremstillinger af deres egne praksisser og består af et webspørgeskema og 7 kvalitative interviews med ledere og andre repræsentanter fra den danske musikbranche.

Hovedkonklusioner

Mangler viden og redskaber  
Selvom der er stor opmærksomhed omkring arbejdet med publikumsudvikling og data, så viser undersøgelsen, at der er behov for en strategisk indsats, som kan understøtte musikinstitutionerne i deres indsatser. Det er således kun 29 % af de institutioner, der arbejder med publikumsudvikling som har en nedskrevet publikumsudviklingsstrategi. Ligeledes angiver 55 % af de adspurgte institutioner, at den primære årsag til at publikumsudvikle er ”at nå ud til nye og underrepræsenterede grupper” – men 69 % kender ikke antallet af nye publikummer fra sæson 20/21.  

”Udfordringerne hos spillestederne og koncertarrangørerne er de samme som dem vi ser på scenekunstområdet. Der er stor velvilje til at arbejde med publikumsudvikling men institutionerne er pressede på tid og ressourcer. Det er brandærgerligt for ofte betyder det, at der ikke bliver fulgt godt nok op på indsatserne og mange institutioner snubler derfor på målstregen i bestræbelsen på at nå publikum.” udtaler Lene Struck-Madsen, Leder af Applaus.   

På baggrund af undersøgelsen er der blevet udarbejdet en række anbefalinger for det videre arbejde med data og publikumsudvikling. Her bliver der bl.a peget på nødvendigheden af:  

”Undersøgelsen peger på flere udviklingsmuligheder og der er behov for ressourcer og opkvalificering og kompetenceudvikling. For os vil undersøgelsen være et afsæt for nye projekter og indsatser på området, så vi kan skærpe indsatsen omkring publikumsudvikling og brugen af data hos spillesteder og koncertarrangørerne,” udtaler Morten Ogstrup Nielsen, projektleder for dokumentation og dataindsamling hos Genreorganisationerne.  

    Tilmeld dig vores