Som Danmarks største landsdelsscene er Aarhus Teater forpligtet til at arbejde strategisk og praktisk med publikumsudvikling, men for dem handler det ikke kun om at opfylde en rammeaftale, men derimod om at søge for, at alle borgere i regionen har lige adgang til teatret. Det gør de ud fra tre overordnede tilgange: relevans, pris og læring.

En trebenet publikumsstrategi

Relevans handler om at kende sit publikum. Hvad, der er relevant for en ung målgruppe, er ikke nødvendigvis det samme for en ældre. Som landsdelsscene skal vi kunne det hele og være noget for dem alle. Det er vi meget opmærksomme på, når vi lægger repertoire, og igen når vi kommunikerer vores forestillinger,” fortæller kommunikationschef Morten Daugbjerg.

I forlængelse af relevansen kommer prisen. Ifølge Morten Daugbjerg skal teatrets relevans nemlig også afspejles i prisen på billetterne.

”Ungdomsbilletter er ikke noget, vi har indført for at få fyldt op i salen. Vi vil vise vores unge publikum, at vi er et alternativ til koncerter og biograf, så derfor forsøger vi at sætte forestillinger på scenen, som taler til deres målgruppe, og så har vi konkurrencedygtige priser. Vi siger det, som det er: Vi er billigere end biffen. Prisdifferentiering handler ikke kun om tilgængelighed, men om demokratisering af kulturen,” fortæller han.

Læring er tredje og sidste ben i Aarhus Teaters publikumsudviklings-strategi. Efter deres deltagelse i EU-projektet Teatron og læringsprojektet ”Ej blot til lyst” oprettede teatret ”Aarhus Teater Læring”, der har til formål at knytte tættere bånd mellem teater og skole. Afdelingen består af professionelle teaterpædagoger, der bevæger sig i grænselandet mellem den pædagogisk-didaktiske og den teateræstetiske verden med henblik på at tilbyde lærere og elever i folke- og gymnasieskolen teaterpædagogiske oplevelser.

Målet er langt fra nået

Gennem disse tre tiltag har Aarhus Teater haft børn og unge som fokusområde for deres publikumsudvikling de sidste fire år. Denne satsning har betydet, at andelen af børn og unge under 25 år er steget markant. I dag er hvert fjerde publikum på Aarhus Teater under 25 år.

Morten Daugbjerg understreger, at selvom satsningen er lykkedes, er publikumsarbejdet aldrig slut. ”Vi bliver aldrig færdige med at publikumsudvikle. Det er en langsom masseren af et hus til at opfatte publikumsudvikling som en nødvendig del af vores arbejde og virksomhed. Ligesom det er at lave forestillinger faktisk. Og det er nødvendigt, at publikumsudvikling kommer helt op på ledelsesplan, hvis det skal prioriteres.”