Selvom Den Jyske Opera ikke er glade for ordet publikumsudvikling, så har et langvarigt og vedholdende publikumsfokuseret arbejde fået integreret publikum i organisationens udviklingsarbejde.

Som formidlingsansvarlig på Den Jyske Opera tager Lene Juul Langballe det overordnede ansvar for arbejdet med dets meget forskelligartede publikumsindsatser, der spænder fra undervisningsaktiviteter til Opera i Parken. Selv opererer Den Jyske Opera ikke med begrebet publikumsudvikling: ”Vi bryder os ikke om ordet publikumsudvikling, for alt det vi laver, er udviklingsarbejde af kunsten, organisationen, af relationen og i alle vores aktiviteter, så det er langt mere og andet end at udvikle publikum.”

Lene Juul Langballe forklarer, at hun foretrækker at tænke på det som publikumsomhu, ”for publikumsudvikling er publikumsomhu”. ”Publikumsomhu” er en dobbelt bevægelse: ”Det handler om, at publikum kan finde ud af, hvad opera kan tilbyde dem, og operaen kan finde ud af, hvad publikum kan tilbyde dem, og hvad de kræver. Det kræver et mod for, og modenhed, til at sætte sig selv i spil som teater i forhold til sit publikum og i forhold til at drage omsorg og omhu for den relationelle udveksling.” fortæller hun.

Selvom publikumsomhuen er blevet en helt naturlig del af Den Jyske Opera, så har det ikke altid været sådan. I de første udviklingsår blev publikumsorienteringen mødt med skepsis i organisationen, og Lene Juul Langballe oplevede, at det kunne være en udfordring at skabe et trygt rum for det kunstneriske personale i udviklingsprocessen. Men hun og kolleger har vedholdende insisteret på at tænke publikum ind i udviklingsarbejdet, og nu er det efterhånden blevet en integreret del af den måde, Den Jyske Opera producerer på: ”Så i alt det, vi laver, bliver publikum tænkt ind samtidig med kunsten,” forklarer hun.

”Vores forpligtelse som offentlig kunstinstitution er at udvikle opera som kunstart, og så er det også vores vidunderlige velsignede mulighed og dermed også forpligtigelse at åbne så mange forskellige døre som muligt til operaen. Derfor gør vi os meget umage med at nå så mange forskellige målgrupper med forskellige arrangementer, produkter, samarbejder.” Børneoperafestivalen GrowOP, Operatoriet for skoleklasser, sangcafeer for demente og talentudviklingsholdet TalentU for unge fra 15-22 år, er blot nogle af de mange publikumsinitiativer, som Den Jyske Opera har stor succes med.

”Til trods for at vi lider under de årlige 2 %’s besparelser, så er mit arbejde ikke blevet beskåret. Min opgaveportefølje er tværtimod steget,” afslutter hun.

Foto: Kaare Viemose