Østerbro Teater er, efter fusionen af Teater Republique og Østre Gasværk Teater, en ny organisation, der netop er gået i gang med et større strategiarbejde, der tilgodeser scenernes særegenhed, samtidig med at interaktionen mellem scenerne udvikles. Lone Rix, salgs- og eventkoordinator på Østerbro Teater, forklarer:

”På Østerbro Teater har vi det privilegie at have fire forskellige scener, der hver har sit repertoire og forskellige faste publikumsgrupper. Vi er derfor gået i gang med en strategiproces for de kommende år, hvor vi skal arbejde meget mere med gæsterejsen og dens forskellige kontaktpunkter.”

På Østerbro Teater fokuserer de på at skabe nye relationer til nye publikumsgrupper, men samtidig bibeholde det nuværende faste publikum.

”Vi vil koncentrere os om at få det potentielle publikum. Altså dem, der rigtig gerne vil i teatret, men som ikke rigtig kommer afsted,” fortæller Lone Rix og fortsætter:

”Vi har et godt overblik over dem, der kommer her, fordi vi laver og får lavet analyser i forbindelse med billetkøb, men vores viden om dem, der ikke kommer, er begrænset. Det kræver et kæmpestort analyseapparat. Men det er ærgerligt, for der er potentiale i det. Og jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle lavthængende frugter, som vi p.t. ikke har ressourcerne til at plukke, men som vi i fremtiden gerne vil arbejde videre med.”

Mere teater til børn og unge

En anden hjørnesten af Østerbro Teaters arbejde med publikumsudvikling handler om børn og unge. På teatret arbejder de kontinuerligt med at blive endnu bedre til at indtænke oplevelser til børn og unge. Dette arbejde er en del af teatrets forpligtigelse:

”Vi har en samfundsmæssig forpligtigelse til at lave scenekunst, der også rammer børn og unge. Dette arbejde sker i forbindelse med repertoireplanlægning, men også i forbindelse med Skoletjenesten og netværksgrupper på tværs af kulturinstitutioner, der har andre erfaringer end os.”

Østerbro Teater er meget bevidste om at skabe teateroplevelser, der på en og samme tid respekterer det nuværende publikum og udvikler nye formater og indgange, der gør teatret mere tilgængeligt og relevant for andre, der ikke almindeligvis går i teatret. Dette vil blandt andet indebære at åbne op for nye typer af arrangementer på Østre Gasværk. Fx vil auditions til den kommende sæson af ”Danmark har talent” blive afholdt på Østre Gasværk. Lone Rix uddyber:

”Det er en anden måde at gribe det an på, og det er også måske et andet publikum, vi kan få fat i dér, som måske bliver opmærksom på, at vores bygning er et teater, og at det kan noget andet. Vi har en masse andre ting i pipeline som foredrag og foredragsrækker og koncerter. […] Vi forsøger at spænde vidt i det felt for ligesom at åbne op for, at teatret er allemandseje og tilgængeligt for alle. Så det bliver spændende at se, hvad det kommer til at byde på …”

Foto: Miklos Szabo