Selvom mange af os måske er sendt i hjemmekarantæne, kan vi ikke lade være med at tænke på publikumsudvikling. Derfor vil vi give dig muligheden for at deltage i en Online introduktions session, før Segmentering 1 – hvem, hvad og hvordan seminarerne finder sted i juni.

Du får en kort introduktion til resultaterne fra borgerundersøgelsen  Perspektiver på Publikum og en indflyvning i segmenteringsmodellen. Alt vil foregå online – så alle der er hjemmekarantæne vil have mulighed for at deltage. Søren Friis Møller leder også online introduktions sessionerne, så du kan tage udgangspunk i dit publikumsudviklingsprojekt gennem hele forløbet.

Tid, sted og tilmelding:

Der vil være plads til syv personer på holdet. Du har mulighed for at tilmelde dig én af følgende tidspunkter:

24. marts kl. 9.30-11.00 / Online

26. marts kl. 9.30-11.00 / Online

2. april kl. 09:30-11:00 / Online

Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet. Efter tilmeldingsfristen vil du få tilsendt en guide til, hvordan du på dagen kan deltage.