Applaus præsenterer en række arrangementer i Scenekunstens Hus og på Folkescenen under Kulturmødet Mors. Her sætter vi bl.a. fokus på, hvad der skal til for at få nye målgrupper i teatret, kulturinstitutionernes arbejde med publikumsudvikling og borgernes syn på scenekunst.

Det årlige kulturmøde på Mors vender retur, og Applaus er selvfølgelig repræsenteret. Vi vil her præsentere en række programpunkter, der sætter fokus på det danske kulturlivs arbejde med publikumsudvikling.

I år byder Applaus ind på Kulturmødet med en række stærke debatter, hvor vi på tværs af brancher skal diskutere hvordan vi sikrer det bedste fundament for arbejdet med publikum på de danske kulturinstitutioner. Det bliver dermed et kulturmøde der kan give mulighed for både diskussion og inspiration. Det glæder jeg mig virkelig meget til.– Lene Struck-Madsen, leder af Applaus

Her kan du opleve vores events og paneler
Kulturmødet er en oplagt mulighed for at reflektere mere, hvordan vi når ud til nye målgrupper, udvikler scenekunsten og skaber brugervenlig kommunikation. Med vores programpunkter inviterer vi til samtale om netop det. Læs mere her.


Fremtidens kulturinstitution har blikket rettet mod publikum 
Hvordan kan vi sammen skabe de bedste forhold så kulturinstitutionerne arbejder med borgerne i centrum?

I en samtale mellem kulturordførere, brancheorganisationer og institutioner vil vi undersøge, hvordan vi i fællesskab kan samarbejde om at skabe fremtidens publikumsudviklende kulturinstitutioner, der er i stand til at nå bredt ud til borgerne og samtidig levere kunst og kultur af høj kvalitet.

Publikumsudvikling har i mange år været baseret på en projektorienteret indsats, hvor projektmidler har finansieret enkeltstående indsatser på den enkelte institution. Når projektmidlerne er svundet ind, er indsatsen stoppet, og viden gået tabt, uden at være blevet forankret. Det har været publikumsudviklings’ store akilleshæl og har betydet at midler og ressourcer er gået tabt uden, kulturinstitutionerne har kunne påvise, at det kulturelle publikum er blevet større.

Med Applaus’ plads på finansloven er der dog udsigt til at dette kan ændre sig, men hvordan sikrer vi, at vi når i mål med indsatsen?

I en fælles brainstorm vil vi forsøge at finde svarene på spørgsmålene, så vi sammen bliver klogere og dygtigere;

Hvordan styrker vi den samlede indsats omkring publikumsudvikling?

Hvordan flytter vi publikumsudvikling fra de projektbaserede enkeltstående indsatser til de langsigtede strategiske?

Hvad er kulturlivets behov – og hvad er borgernes?

Deltagere: Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening, Kasper Holten, Det Kgl. Teater, og Charlotte Broman Mølbæk, kulturordfører for SF.

Moderatorer: Lene Struck-Madsen, leder af Applaus, og Julie Lindegaard

Scene: Folkescenen. Dato og tid: torsdag 25. august kl.14.00-15.00