Dansk Teater og Applaus har undersøgt danskernes holdninger og forventninger til teatrenes genåbning, og undersøgelsen viser, at danskerne på trods af COVID-19 savner teatrene. Undersøgelsen viser, at COVID-19 for 85% af danskernes vedkommende ikke har påvirket deres lyst til at gå i teatret, og 8% har endda fået mere lyst til at gå i teatret. Kun 7% af danskerne er decideret utrygge ved tanken om at vende tilbage til teatret.

Undersøgelsens resultater glæder Dansk Teaters direktør, Peter Mark Lundberg: ”Der er forårskærlighed i luften: Danskerne savner teatrene, og teatrene savner publikum! Nu skal vi bare snart have meldt ud, hvordan teatrene må åbne, så er vi klar.” 

Foruden danskernes lyst til at vende tilbage til teatersalen, viser undersøgelsen, at det særligt er yngre borgere i alderen 18 – 35 år, der i højere grad ønsker tiltag, som beskytter publikum mod COVID-19 smitte. Her er det bl.a. ønsker om kø-regulering og påbud om håndvask og håndsprit, der står højest på publikums ønskeliste.

”Den forestående genåbning er uden fortilfælde eller sidestykke. Det er derfor vigtigt med flere analyser på kulturområdet, der kan klæde både branche og politikere på, når der skal træffes vigtige beslutninger i forbindelse med genåbningen,” udtaler Lene Struck-Madsen, projektleder for Applaus.

Om undersøgelsen
Dataindsamlingen er foretaget af Kantar Gallup. Undersøgelsen er gennemført i perioden 14.-17. maj 2020 og er baseret på GallupForum webinterview med 1.020 repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller derover.

Undersøgelsen er iværksat af Dansk Teater og Applaus.

Foto: Henrik Ohsten