Indtil nu har kulturinstitutioner selv skullet indsamle data, analysere dem og samkøre dem for derefter at drage konklusioner, som de så har skullet udarbejde publikumsudviklingsstrategier ud fra. En ressourcekrævende og møjsommelig proces, der for mange især mindre institutioner tager mange arbejdstimer fra andet arbejde.

Med et storstilet projekt vil Applaus i samarbejde med Cities for Culture og måske endnu vigtigere danske, billetsælgende kulturinstitutioner skabe et nyt kultur-data-dashboard, som aktører i det danske kunst- og kulturliv fremover skal kunne bruge til at få et klart overblik over deres data.
Dash-boardet skal være en del af data-platformen VisitData, der har sin oprindelse i den danske turismebranche. Dog er det vigtigt at understrege, at kulturlivet med projektet får sin egen helt egen plads på platformen. Det skal bygge på data fra kulturinstitutionerne selv, og de skal også være med til udvikle dashboardet – for at det opfylder netop deres behov. For at kultur-dashboardet kan blive en realitet, har Applaus derfor lavet et open call, hvor alle interesserede, billetsælgende kulturinstitutioner kan deltage.

Bygget af kulturinstitutioner for kulturinstitutioner
Projektleder og underviser på forløbet, Kristian Mortensen, forklarer, at visionen er, at skabe et dashboard, som giver kulturinstitutioner viden og værktøjer til at forstå deres målgrupper. Under forløbet vil både data og praksisnær undervisning indgå, så man samtidig indsamler viden og bidrager til udviklingen og udformningen af det dashboard, der skal være et konstruktivt værktøj i fremtiden.

“Specifikt i det her forløb, handler det om at få noget brugbart ud af den her platform. Det er et produkt, som er under udvikling, så det er en meget værdifuld feedback, vi kommer til at få,” siger Kristian Mortensen. Han håber, at så mange som muligt vil være interesserede i at deltage, og understreger vigtigheden af at få en så stor bredde af de deltagende kulturinstitutioner som muligt, både hvad angår deres genre, størrelse og geografiske placering: “De institutioner, som vi gerne vil have, er nogle, som er nysgerrige på data. På den ene side fordi det er en forudsætning for at kunne være first mover til sådan et produkt her, men det skal også være nogle, som, når vi siger nysgerrige, så er det også, at man er nysgerrig efter at engagere sig i sådan nogle platforme, fordi det er et produkt under udvikling. Og det er essentielt, for at det kan blive den platform, som de kan bruge i deres arbejde og hjælpe med at udvikle for andre institutioner.”

Kontakt os – vi finder en løsning!
Kristian Mortensen understreger, at hvis man er en interesseret kulturinstitution, skal man på ingen måde holde sig tilbage med spørgsmål. Han har allerede nu en dialog med forskellige institutioner, hvoraf flere har været i tvivl om, hvad de skulle med et turisme-dashboard. Derfor er det vigtigt for ham at få formidlet, hvad der måske ikke har været helt tydeligt fra starten for kulturinstitutionerne: “De er i tvivl om, hvad de skal med sådan et turisme-dashboard, så det har måske ikke været helt klart, at det er faktisk et kultur-dashboard, vi sidder og arbejder med. Og det er et specifikt dash-board, som skal bruges for kulturinstitutionerne.”

Han fortæller, at med undersøgelsen ‘Med publikum og data i fokus’, der udkom i januar, stod det klart, at selvom mange kulturinstitutioner arbejder med publikumsudvikling, så er det kun omkring halvdelen, der er bekendt med deres nye publikum, og det er kun få af dem, der har en nedskrevet strategi for publikumsudvikling: “De efterspørger allesammen værktøjer til at arbejde med det. Og det er så det, vi prøver at imødekomme med det her projekt.”

Kristian Mortensen tilføjer, at der også er et andet væsentligt aspekt i projektet, nemlig at man kan få medindflydelse på, hvordan dashboardet i sidste ende skal udformes: “Det, der er lidt unikt i det – det er også nogle ting, som jeg synes er vildt spændende og rigtig godt kan lide – det er det her med at kunne få lov til at bestemme, hvordan tingene skal se ud. Vi vil gerne i kontakt med nogle institutioner, som også godt kan lide at rode lidt med det og hjælpe med at få det til at se ud på den måde, de gerne vil have det.”

Det er væsentligt for alle at arbejde med data
Applaus vil gerne have både store og små institutioner til at deltage. Kristian Mortensen understreger, at selvom man er en lille institution, hvor det kan være en udfordring at sende to medarbejdere afsted på forløbet, så er det noget, han kan finde en løsning på: “Det er i virkeligheden også langt hen ad vejen for dem (de små kulturinstitutioner, red.), vi laver det. Vi kan se på vores undersøgelser, at jo større en institutionerne er, jo mere defineret er deres strategiske orientering. De har ressourcer til det. Og det, vi gerne vil, er jo også at hjælpe dem, som ikke nødvendigvis har samme muligheder.”

Væsentligheden af at arbejde med data gælder alle kulturinstitutioner, fortæller Kristian Mortensen. Uanset størrelse vil de gerne vide, hvilket publikum, der kommer ind af døren, hvad de publikummer gerne vil have og også finde ud af, hvem der måske ikke kommer. Databehovet er det samme, og det er de samme ting, de vil vide om publikum, siger han: “De er jo interesserede i, hvad er det for kulturvaner, deres publikum har, hvad er deres demografi, er de tilfredse med stedet, hvor tit kommer de? Det er det, vi gerne vil prøve at imødekomme med det her forløb.”

VisitData bygger på flere års erfaring med dataformidling
Data Analysis Manager i VisitAarhus, Sine Kjær Stage, fortæller, at værktøjet VisitData er udviklet gennem flere års erfaring med turisme:

“Det startede på Rømø, hvor man havde use-cases indenfor turisme, der var bygget op omkring tanken om, at branchen og turismeerhvervet skulle blive bedre til at bruge egne data og tredjepartsdata til strategisk forretningsudvikkling; det der med helt grundlæggende at gøre virksomhederne bedre til at forretningsudvikle eller publikumsudvikle. Fordi tit har man rigtig meget data liggende i sin forretning, man ikke får brugt på en hensigtsmæssig måde.”

Hun forklarer, at det netop er den erfaring, som skal være med til at udbygge det nye kultur-dashboard på VisitData.

“Vi vil lave noget, der passer bedre til et spillested, et teater og så videre. Vi kommer til at bygge noget, der passer mere som fod i hose med disse kulturinstitutioner. Det er en proces, vi kører sideløbende med (Applaus’, red.) open call.“

For Sine Kjær Stage er målet at skabe et værktøj, som både er nemt at tilgå, og som kan anvendes konstruktivt:

“Det, der klassisk går galt, når man arbejder med data, er, at man producerer noget uden at forstå forretningen godt nok. Man har ikke den rigtige forretningsforståelse,” siger hun og uddyber, at VisitData netop vil samle og formidle data, så de nemmere kan indgå i kulturlivets forretning, altså det produkt og det publikum, man ønsker at henvende sig til.

Det nye kultur-dashboard sigter mod at hjælpe turisme- og kulturinstitutioner med strategisk forretningsudvikling ved bedre at udnytte egne og tredjepartsdata. Det inkluderer blandt andet teledata fra Telia, transaktionsdata fra Nets, samt data fra Danmarks Statistik og DMI. På den måde skal værktøjet gøre det lettere for kulturinstitutioner at analysere deres data, når de gennem dashboardet får samlet informationer, der blandt andet giver større forståelse af for eksempel eksterne faktorer som belægningsprocenten.

“Data bliver behandlet for dig, og bliver til en hvis grad analyseret, men det kræver at teateret eller spillestedet sætter sig ned og analyserer dem ind i en kontekst,” siger Sine Kjær Stage. Hun tilføjer, at man altid skal kigge grundigt på dine data og se, om man kan finde svar på de oplagte spørgsmål og slutter:
“Hvornår går det godt? Hvornår går det skidt? Hvad kan forklare det? Og hvad gør vi så ved det?”