Kunsterisk udvikling og dataanvendelse kan sagtens gå hånd i hånd. Det kreative rum kan inspireres af data om publikum, og alle indsigter, der kan inspirere, også publikummer holdninger, er velkomne. Sådan lød nogle af pointerne, da kulturdirektører mødtes til en panelsamtale om vigtigheden af at kende dit publikum, og hvilke værktøjer kulturinstitutioner kan tage i brug for at komme i mål med deres strategier for arbejdet med publikumsudvikling.

3 gode råd fra paneldeltagerne

Mette Wolf
1. Involver hele organisationen, så alle er med på tænkningen omkring publikumsfokuserede arbejde og kan komme med ideer og forslag. 
2. Hav tålmodighed og ryst ikke på hånden, hvis forandringerne ikke kommer så hurtigt, som du havde ønsket dig.
3. Vær undrende og åben overfor andre måder at tænke og designe din oplevelse på.

Karen Grøn

1. Vær oprigtig interesseret og nysgerrig på dine borgere.

2. Vær skarp på at skelne mellem om du taler om kulturinstitutionen eller om kunsten – det er to forskellige ting.

3. Vær parat til at udvikle formidlingen og lave kulturinstitutionen om – men lav ikke kunsten om.

Peter Thor Andersen

1. Vær ærlig om alt det, du ikke ved, og det, du gør forkert. Ganske mange kolleger har præcis lige så vanskeligt ved det som dig.

2. Spørg andre om det, de har gjort. De vil gerne dele ud.

3. Find modet til at kaste dig ud i det.

Niels Alberg

1. Tænk ikke bare på, hvordan man inspirerer publikum, men også på, hvordan man kan blive inspireret af publikum, især ved at begynde med at betragte dem som mennesker og ikke blot økonomiske kulturforbrugere.
2. Der findes indsigter om publikum mange steder, og især blandt dem der dagligt møder dem i udstillingerne, forhusene og foyerene. Involvér organisationen bredt og lad alle komme til orde. Uunderbyggede antagelser om publikum lever ofte længe i mange organisationer og ledelser, selvom en stor del af organisationens personale er meget tæt på publikum hver dag.
3. Data og indsigter om publikum skal ikke dominere kunst og kreativitet, men bør bruges som original inspiration på lige fod med mange andre input. Det kan være kunstnerisk mavefornemmelse, talent, genstande, klassikere, andre historier, tidens tendenser – og alt muligt andet.

Det fik paneldeltagerne med fra debatten på Kulturmødet

Mette Wolf
At det er så vigtigt, at vi som kulturinstitutioner deler vores erfaringer med hinanden. Også selv om vi er fra forskellige brancher. Det er ikke bare inspirerende men kan faktisk også spare os for nogle omveje og blindgyder.

Karen Grøn

At man kan benytte AI i udviklingen af temaer for udstilling.

Peter Thor Andersen

Vi skal lade være med at tænke i en skarp adskillelse mellem en “ophøjet” kunst/kuratering på den ene side og på den anden side en seen ned på “leflen” for publikum. De to opgaver kan tværtimod ses som to komponenter, der til sammen giver kvalitet og relevans

Kreativ nytænkning kan ofte ske, fordi man vil nå en bestemt målgruppe

Der kan tænkes data ind i processen på et helt andet niveau end før

Niels Alberg

At bruge data og indsigter om publikum handler ikke blot om at please og happy endings. Original indsigt i publikums tanker og følelser giver lige så meget kreativ inspiration til, hvordan man kan provokere, forarge, ryste, overraske, skræmme, og irritere så man virkelig skaber oplevelser, der er relevante og svære at ryste af sig.

Det er ikke nødvendigvis stor kunst, bare fordi ingen interesserer sig for det! Det er tid til at tale om, hvorvidt stor og nyskabende kunst og kultur virkelig er det modsatte af at interessere sig for publikum og udvikle oplevelser, der appellerer til mange. Eller om nogle kunstnere og skabere reelt er ligeglade med, om nogen engagerer sig i deres arbejde. Uendeligt mange af verdens største klassikere og hovedværker har i den grad haft et enormt publikum fra første dag. Vi bør adressere denne forældede dikotomi mellem kunst og bredt publikum, for der er masser af plads til nye, vilde tanker og et stort publikum – ifølge vores undersøgelser søger publikum faktisk oftest dette og ikke bare leflenede gentagelser.

Publikumsudvikling i det danske kulturliv

Applaus er en selvejende institution, der arbejder med publikumsudvikling i det danske kulturliv. Det gør vi gennem undersøgelser, undervisning og ved at dele viden om publikumsudvikling på tværs af kultursektoren. Det gør vi for, at endnu flere borgere får mulighed for at møde kunsten og kulturen og for at skabe de bedst mulige rammer for at bestyrelser, ledere og medarbejdere i kulturinstitutionerne får kvalificeret viden og inspiration til arbejde strategisk og målrettet med publikumsudvikling.

    Tilmeld dig vores