Rapporten undersøger mulighederne for at definere og måle, hvordan publikum transformeres af en live performance på baggrund af spørgeskemaundersøgelser blandt publikum før og efter en performance i krydsfeltet mellem musik, dans og teater.

Undersøgelsen analyserer blandt andet mentale og emotionelle påvirkninger, og i hvilken grad oplevelsen påvirkes af paratheden i forhold til at opleve en performance.

Gå til kilden

    Tilmeld dig vores