Denne guide til planlægningen af publikumsudvikling i praksis er baseret på The Audience Agency’s mangeårige arbejde med publikumsudvikling. Guiden afspejler de holdninger og erfaringer, som The Audience Agency har udviklet gennem tiden.

The Audience Agency gør både brug af dokumenteret teori og af deres egne observationer om, hvordan organisationer mest hensigtsmæssigt udvikler stærke og langvarige publikummer.

Gå til kilden

    Tilmeld dig vores