Formålet med dette inspirationskatalog er at vise, hvordan forskellige kulturinstitutioner og kulturaktører har valgt at opsøge nye brugergrupper og skabe nye former for oplevelser for brugerne gennem inddragelse og/eller indsamling af viden om brugerne. Inspirationskataloget sætter fokus på de udfordringer, muligheder og begrænsninger, der er for brugerinddragelse og brugerdreven innovation i kulturens verden. Kataloget skal være til inspiration for kulturinstitutioner og kulturaktører, der ønsker at engagere sig i brugerinddragelse og brugerdreven innovation på kulturens område.

Gå til kilden

    Tilmeld dig vores