I ‘Full, free and equal: The social impact of participation in the arts’ peger Matarasso på kunstens sociale værdi og relationen mellem en økonomisk diskurs og en social diskurs.

Matarasso kaster et historisk blik på forholdet mellem kunsten og publikum, fra idéer tilbage i Oplysningstiden hvor publikum spillede en passiv rolle og frem til i dag, hvor participatoriske tilgange gør sig gældende.

Desuden ser han nærmere på de europæiske nationalstaters kulturpolitikker, og hvorfor brugerdeltagelse er blevet en vigtig del af kul­turpolitikken i det 21. århundredes liberale demokratier.

Gå til kilden

    Tilmeld dig vores