I 2009 bestilte Paul Hamlyn Foundation Dr. Bernadette Lynch til at samarbejde med 12 britiske museer og deres lokale partnere omkring museers og galleriers publi­kumsudvikling­ og praksis, relationer til lokalområdet og civilsamfundet.

De 12 museer er alle velkendte for deres offentlige engagement. Denne rapport opsummerer arbejdet og udlægger besvarelser fra medarbejdere og lokale partnere vedrørende, hvad de forstod ved engagement og involvering, og hvorvidt involveringen havde en virkning.

Desuden berører rapporten de 12 museers fremtidige retninger inden for publikumsudvikling.

Gå til kilde

    Tilmeld dig vores