Publikationen stiller skarpt på museer og bæredygtig udvikling af samfundet med udgangspunkt i resul­taterne fra ‘Kulturstyrelsens Nationale Brugerundersøgelse’ fra 2014.

Der præsenteres hovedresultater fra undersø­gelsen og aktuelle tendenser i publikumsadfærd.

En række museumsledere og forskere bidrager med artikler med udgangspunkt i resultaterne fra de lokale bruge­rundersøgelser af bæredygtighed i en ‘museal kontekst’ (kultur i samspil med sociale, økonomiske og miljømæssige parametre), ‘potentialerne i diversitet’ indenfor kunst-­ og kulturområdet (anerkendelse af forskellige køn, alder, uddannelse, etnicitet, spiritualitet og seksuel orientering) og ‘flerstemmighed’ som ramme for udvikling af medborgerskabskompetencer.

Gå til kilde

    Tilmeld dig vores