I ‘Demokratisering av kulturen?’ problematiserer Per Mangset det moderne kulturpolitiske ideal om kultur for alle, som har været på dagsorden i vestlige lande siden efterkrigstiden.

Ud fra et idéhistorisk perspektiv ser Mangset på hvordan den sociale skævhed, som blev identificeret inden for kulturlivet i 1960’erne og 70’erne, stadig består i dag. I forlængelse ser rapporten på, hvad det er for nogle strukturelle barrierer, der påvirker deltagelsen inden for kunst- og kulturlivet med udgangspunkt i publikumsundersøgelser fra ‘Statistisk Sentralbyrå’ i Norge.

Gå til kilde

    Tilmeld dig vores