Forfatteren introducerer til begrebet publikumsudvikling fra et politisk, institutionelt og teoretisk perspektiv med afsæt i danske, europæiske og internationale case-studier.

I forlængelse stiller hun spørgsmål til diskussioner om aktiv deltagelse og til hvilke spor, disse evt. sætter, samt større diskussioner om hvorvidt social inklusion er et centralt mål for publikumsudvikling.

Som ramme for artiklen præsenteres en model, der nuancerer og udfolder begrebet gennem fire forskellige perspektiver: ‘Kulturvaner og politisk legitimering’, ‘æstetiske strategier for interaktion’, ‘post performance refleksion’ og ‘hverdagspraksis’.

Gå til kilden

    Tilmeld dig vores