Eurobarometer er en række offentlige brugerundersøgelser, der måler på den europæiske befolknings adfærd og holdninger siden 1974 på vegne af Europa-Kommissionen.

Eurobarometer dækker blandt andet over ‘Standard EB’, som er designet til at måle og sammenligne resultaterne fra forskellige medlemsstater i EU, rapporter udgives to gange årligt.

Desuden er ‘Flash EB’ løbende telefoninterviews på vegne af forskellige instanser i Europa-Kommissionen med fokus på at indsamle svar resultater fra bestemte målgrupper forholdsvis hurtigt.

I Danmark udføres Eurobarometer undersøgelserne af TNS Gallup.

Gå til kilden

    Tilmeld dig vores