Publikationen er en af de første og mest omfattende studier af publikumsudvikling fra et politisk og praktisk perspektiv.

Kawashima undersøger kritisk publikumsudvikling i en historisk, politisk og social kontekst og belyser indbyggede problematikker, bl.a. ved at sætte et generelt udbredt idealistisk syn på kultur (deltagelse i kulturelle aktiviteter er godt for alle, og barrierer for deltagelse kan fjernes) overfor et sociologisk syn på kultur (kultur er i praksis et middel til at markere og reproducere sociale skel).

Kawashima bruger begreberne ‘social (kulturel) inklusion’, ‘udvidet markedsføring’, ‘smagskultivering’ og ‘publikumsuddannelse’ til at nuancere og danne et overblik over publikumsudvikling.

Gå til kilden

    Tilmeld dig vores