Rapporten er en evaluering af projektet ‘Open Scene’ på bestilling af Norsk Kulturråd.

Open Scene projektet havde til formål at udvikle metoder og praksis til at åbne institutionsteatrene op for flerkulturelle miljøer.

I rapporten fokuserer forfatteren på nogle generelle problemstillinger inden for den flerkulturelle kulturpolitik.

Han diskuterer blandt andet hvordan en flerkulturel kulturpolitik kan tænkes, herunder problematiseres begrebet ‘integration’.

Til sidst kommer forfatteren med anbefalinger til, hvordan projektets form og indhold kunne udvikles, hvis projektet skulle videreudvikles efter projektperioden.

Gå til kilde

    Tilmeld dig vores