Rapporten afdækker den danske scenekunstbranches holdning til publikumsudvikling og er gennemført som en webbaseret  spørgeskemaundersøgelse med otte opfølgende interviews.

Spørgeskemaet er udsendt til 308 teatre og teaterforeninger, der alle har modtaget støtte fra Statens Kunstfond i teatersæson 17/18.

Dataindsamlingen er foregået fra januar – februar 2019.

Der er indsamlet i alt 268. Dvs. undersøgelsen har en svarprocent på 87%. Alle besvarelser er anonymiseret.

Gå til kilde

    Tilmeld dig vores