Applaus’ seminardage

Den 7. og 8. juni slår Applaus dørene op og indbyder alle abonnenter og samarbejdspartnere til to dage med publikum i fokus. Vi har indbudt oplægsholdere fra ind- og udland til at byde ind med deres erfaringer med og forskning inden for arbejdet med publikumsudvikling i et langsigtet perspektiv.

For samarbejdspartnere, kursister og abonnenter. Det er gratis at deltage.

7. og 8. juni i Vartov

Publikumsudvikling i opmærksomhedsøkonomien

Hvordan fastholder du publikum? Og hvordan når du nye?

“If you want something you’ve never had, you must be willing to do something you’ve never done.” – Thomas Jefferson.

Til vores seminardage har vi inviteret førende praktikere og teoretikere til at tale om deres arbejde med at nå eksisterende og nye publikumsgrupper i en tid, hvor vi bliver oversvømmet af æstetisk indhold. Kan din institution få en ny rolle i sin samtid? Kan den skabe universer, publikum tager ophold i? Kan du gøre noget for, at publikum bliver hængende lidt længere? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller oplægsholderne for at få deres bud på, hvordan din institution kan målrette arbejdet med publikumsudvikling – og måske få inspiration til at tænke i nye baner?

Seminardagene er gratis for samarbejdspartnere, kursister og abonnenter inkl. frokost og forplejning i løbet af dagen. Dørene åbner kl.9:30 begge seminardage.

Onsdag 7. juni:

10.00 – 10.15 Velkommen og introduktion til dagen v. Lene Struck-Madsen
10.15 – 11.45 Culture of care v. Nick Wilson, Professor of Culture & Creativity, Head of Department, Culture, Media and Creative Industries (CMCI), King’s College London

Nick’s talk invites attendees to consider a new narrative and approach to audience development – that of ‘cultures of care’. Drawing on research in human development, it is suggested that arts organisations have a responsibility to care about and for the ‘cultural needs’ of their audiences. Audience development is re-framed as the expansion of this care. Two processes for operationalising a ‘culture of care’ are introduced. First, understanding whose cultural needs are (and are not) being met; and second, undertaking ‘needs-based governance’ – driven by meeting the cultural needs of the audience.

12.45 – 13.45 Social indsatser som publikumsudvikling ift. nye segmenter v. Allan Klie, Direktør og stifter af Fonden Aspiranterne

Aspiranterne arbejder med at styrke unge i svære livssituationer mod et bedre ungdomsliv, en uddannelse og et arbejde. Kulturinstitutioner bruges aktivt som løftestang i introduktionen af nye fællesskaber, udviklingen af øget robusthed og arbejdet med kreativitet. I oplægget vil Klie udfolde deres erfaringer med sociale indsatser som publikumsudvikling. Indsatserne skaber efter engelsk model ejerskab hos en ny målgruppe, som institutionerne traditionelt set har svært ved at få fat i.

14.00 – 15.00 Udviklingen af TV 2s streamingbaserede tilbud v. Mette Rysø Johansen, plan- og publiceringschef, TV2

Mette Rysø Johansen er afdelingschef på TV 2 i afdelingen Plan & Publicering, hvor hun er overordnet ansvarlig for, at TV 2s indhold udkommer stærkest muligt på tværs af TV 2s platforme, som bl.a. tæller TV 2s streamingtjeneste TV 2 Play, 7 lineære kanaler samt et antal streamingkanaler.

Som et led i TV 2s strategi, er TV2 Play blevet den primære platform og dermed hoveddøren til TV 2s indhold. En vigtig brik i publiceringsstrategien er at fastholde den rette balance mellem redaktionelt kurateret indhold og algoritmebåret personaliseret indhold.

Det er nemlig helt afgørende, at der på TV2 Play både tages højde for TV 2s vigtige rolle som public service-udbyder, der kan samle danskerne om vigtige dagsordener, samt den enkelte brugers behov og indholdspræferencer.

15.30 – 16.30 Data, der vil forandre kulturvirksomheden v. Rasmus Friis Sørensen, Innovationschef, Dansk Kyst- og Naturturisme

I de senere år er der arbejdet med udvikling af et data økosystem indenfor turisme som tricker for ny forretning, nye services og nye oplevelser. Det handler i høj grad om at gøre data tilgængelige på tværs af værdikæder, mellem offentlige og private partnere, mellem overnatningsvirksomheder og oplevelsesudbydere. Specifikt har der på vestkysten været arbejdet med kulturvirksomheder og der er skabt nye indsigter og nye muligheder for at styrke virksomheden. I 2023 skal økosystemet udbredes nationalt og gøres tilgængeligt for virksomheder i hele Danmark indenfor turismeværdikæden – herunder også kulturen. Det vil være en fortælling om rejsen hertil, afsættet for skaleringen, fremtiden som den åbenbarer sig og mulighederne med data inden for turisme, herunder kulturen som greb til at skabe en stærkere virksomhed.

Torsdag 8. juni:

10.00 – 10.15 Introduktion til dagen v. Lene Struck-Madsen
10.15 – 11.45 Story and Experience in the Attention Economy v. Frank Rose, Digital Anthropologist, Senior Fellow, Columbia School of the Arts

Television, email, work, social media, podcasts, video games, more work: We all know we live in an attention economy, in which audiences pay scant attention to anything because there are only so much they can do in a day. But what’s the way out for cultural institutions that depend on audiences for their survival? It lies in creating memorable experiences. The experience economy is the flip side of the attention economy, a world in which vivid, engaging experiences—story-based experiences in particular—lead audiences to immerse themselves in things that have special meaning for them. Art, music, comedy, drama: Frank Rose, author of The Art of Immersion and The Sea We Swim In, shows how all of these can thrive in a digital world.

12.45 – 14.15 “ Den næste bedste ting” v. Christina Østerby, Commercial Director, Audience and Media, Royal Opera House Covent Garden

Hvordan kan du gå fra transaktioner med dit publikum til relationer med dem? Christina Østerby er med sin lange erfaringer fra bl.a. Det Kongelige Teater og Gyldendal nu ansvarlig for at styrke en af Europas største og vigtigste kulturinstitutioners kapacitet til at udnytte viden om publikum kommercielt. Hendes arbejde handler bl.a. om at styrke samarbejdet på tværs af afdelinger, så alle er opmærksomme på, hvad den ’næste bedste ting’, Royal Opera House kan tilbyde sit publikum er. Christina vil dele konkrete eksempler på arbejdet samt ideer til, hvordan du kan arbejde med den strategiske plan, som binder din organisation samme og giver kunderne en bedre oplevelse.

14.30 – 15.45 Paneldebat

Seminardagene henvender sig til Applaus’ samarbejdspartnere, kursister og abonnenter i det danske kulturliv. Tilmelding er nødvendig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på applaus@applaus.nu.

Om talerne:

Frank Rose is the author most recently of The Sea We Swim In: How Stories Work in a Data-Driven World, published in 2021 in the US and the UK and named one of the best nonfiction books of the year by the Next Big Idea Club. His previous book, The Art of Im­mer­sion: How the Digital Gen­era­tion Is Remak­ing Holly­wood, Mad­ison Ave­nue, and the Way We Tell Stories, was a landmark work that showed how technology is chang­ing the age-old art of storytelling. A senior fellow at Colum­bia University School of the Arts, he teach­es global execu­tives as faculty director of the execu­tive edu­ca­tion seminar Strategic Story­telling and speaks fre­quently on narrative thinking and on the power of im­mersive story­telling. He is also awards director of Columbia’s pioneer­ing Digital Story­telling Lab, where in 2016 he launched the annual Break­throughs in Story­telling awards—the Digital Dozen—to honor the most innovative approaches to narra­tive from the past year.

Nick Wilson is Head of Department, Culture, Media & Creative Industries (CMCI) and Professor of Culture & Creativity at King’s College London. He has published widely on art, aesthetic critical realism, creativity, cultural capability, cultural development, early music, small business management and entrepreneurship. Between 2019 and 2022 Nick led a work package on rethinking growth in creative economies, as part of the Horizon 2020-funded Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies (DISCE) research project. During the COVID pandemic Nick launched research on cultures of care. He is currently working on several book projects exploring curiosity and human beings’ desire for knowledge.

Mette Rysø Johansen er uddannet Cand.merc.mat fra Copenhagen Business School og har været ansat på TV 2 siden 2004. Mette har de seneste 15 år været leder for publiceringsområdet, som i dag består af godt 45 ansatte.

Som afdelingschef i Plan & Publicering er hun overordnet ansvarlig for, at TV 2s indhold udkommer bedst muligt på tværs af TV 2s platforme, som bl.a. tæller TV 2s streamingtjeneste TV 2 Play, 7 lineære kanaler samt et antal streamingkanaler. Plan & Publicering er en dedikeret afdeling, der arbejder strategisk med at publicere TV 2s indhold – med et stort public service-fokus og med målet om at være noget for alle danskere, samtidig med at der tages hensyn til den kommercielle forretning.

Allan Klie har 30 års erfaring fra den kreative branche og arbejder med forandringsprocesser med mennesker i transit. I 2020 stiftede Klie Fonden ASPIRANTERNE, hvis arbejde bygger på en forståelse af det menneskelige behov for pejlemærker som fællesskab og ligeværd på vej mod nye horisonter. Klies erfaringer bygger på et langt arbejdsliv i dansk teater, hvor han har arbejdet på de fleste større danske scener.

Christina Østerby er kommerciel direktør for Royal Opera House i London og CEO hos C the Culture. Tidl. direktør for Gyldendals Bogklubber og tidl. chef for Planlægning, Salg og Strategisk analyse på Det Kongelige Teater. Christinas spidskompetence er at arbejde evidensbaseret, hvad enten det er på strategisk eller dagligdags niveau. Hun er desuden oplægsholder og har et bredt internationalt netværk.

Rasmus Friis Sørensen har gennem flere år arbejdet med innovation i dansk turisme. Innovationen har flere grene i Rasmus’ arbejde; det handler både om at styrke iværksætteriet, så fremtidens turisme produkter og løsninger til turismeerhvervet er at finde på hylderne hos leverandørerne, men også at styrke produktiviteten i dansk turisme ved at implementere nye teknologier og sidst, men ikke mindst, at styrke forretningsudviklingen på tværs af hele værdikæden gennem brug af Business Intelligence hos den enkelte virksomhed. Rasmus er uddannet både ved CBS, AAU og ITU og har dermed en bred faglighed i økonomi, turisme og IT. Tidligere har Rasmus arbejdet med både museumsudvikling, turismeudvikling i kommuner og NGO-arbejde.

    Tilmeld dig vores