Vi er meget stolte og glade for at kunne præsentere et nyt mediesamarbejde, hvor ISCENE sammen med publikumsudviklingsprojektet APPLAUS sætter fokus på de mange publikumsudviklende tiltag, som er i gang rundt om i hele landet inden for det danske scenekunstfelt.

Frem til sommer vil ISCENE derfor hver 14. dag bringe en dybdegående artikel, som tilbyder et indblik i forskellige vinkler og konkrete greb på publikumsudvikling. Her vil være indspark fra aktuelle cases fra teatrene i hele landet med bud på, hvad som fungerer og hvilke tiltag, der lykkedes mindre godt, forskningsresultater og inspiration fra udlandet – kort sagt et omfattende og dybdegående indblik i, hvad der er sket og rører sig netop nu, så teatre fx kan finde inspiration til at styrke kontakten til de aktuelle målgrupper.

Derudover bringer iScene løbende nyheder om, og links til aktuelle projekter, hvor det er muligt at finde viden og inspiration om aktuelle publikumsudviklingstiltag og cases.

Dækningen af publikumsudviklingstiltaget bliver varetaget af ISCENEs journalister og mediesamarbejdet er udviklet i samarbejde mellem APPLAUS og ISCENE.dk.