Hver anden onsdag siden september har 30 medarbejdere fra landets institutionsteatre og aktører fra det frie felt troligt siddet klar på Zoom, når undervisningen i publikumsudvikling og segmentering startede. I den anden ende af skærmen har underviser Søren Friis Møller, der har en ph.d. i ledelse på kulturområdet, siddet klar til at undervise. Forskellige typer af segmenteringsformer, kommunikationsstrategier, processdesign og forretningsudvikling er blot nogle af de emner, der har været på programmet.

Med udgangspunkt i egen praksis

På kurset har deltagerne fået redskaber til at kunne analysere et publikumspotentiale med henblik på selv at kunne designe et projekt med publikumsudvikling i fokus. Kursusdeltagerne har således arbejdet med deres egne publikumsudviklingsprojekter gennem hele forløbet: Fra et publikumsudviklingsprojekts spæde start med en analytisk tilgang til nuværende publikum – til tilrettelæggelse, implementering og afsluttende evaluering af projektet.

Denne arbejdsform har ifølge kursusdeltager Kenneth Gall, der til daglig er administrativ leder og producent på Teater Hund og Co, givet anledning til at pendulere mellem praksis og refleksion:

,,Man har fået virkelig meget stof til 1. salen, men tilrettelagt sådan, at man aktiverer det i konkrete opgaver i sin egen praksis.”

Hos Team Teatret i Herning, har to medarbejdere fulgt onlinekurset og det har ført dem på nye veje: ”Vi har jo tilegnet os en masse viden og er blevet inspireret til at gå forskellige veje og tænke i publikumsudvikling,” fortæller Mads Würtz Gammelmark, kommunikationsansvarlig på Team Teatret.

“Et forum hvor vi kan gøre hinanden bedre”

Undervejs i forløbet har kursusdeltagerne fået mulighed for løbende at reflektere over deres egen case sammen med andre kolleger fra branchen, der ligeledes arbejder aktivt med publikumsudvikling. Om dette udtaler Mads Würtz Gammelmark:

,,Jeg synes at mine kolleger på tværs af landet fortjener stor ros, fordi vi har fået skabt et forum hvor vi kan gøre hinanden bedre. Vi har fået skabt et forum, hvor man godt må stille de dumme spørgsmål”.

Ifølge Mads Würtz Gammelmark er deltagerne på webinaret – på trods af at det hele har foregået digitalt, kommet så langt ind under huden på hinanden, at det er okay at fortælle om sine fiaskoer. En styrke, som Mads Würtz Gammelmark selv mener, er ”et udtryk for hvor langt forløbet har været”.

Kenneth Gall kalder sparringen med de andre kursusdeltagerne for ”en stor gevinst”:

,,Når nogen siger noget, så spejler man det jo i sin egen virkelighed og man bliver løftet positivt af at høre om alt det fede, der er i gang… Så bliver man jo glad i sin lille teatermave. ”

Han tror dog, at vidensdelingen kunne have været større, hvis kurset havde været afholdt fysisk:

,,Vi kunne have bragt det til andre højder, hvis vi havde været samlet, men jeg synes, at Søren har formået at skabe et rum, hvor han hele tiden har sagt byd ind, brug chatten, spørg endelig, vi skal have en dialog i gang. Han har virkelig formået at gøre det relevant og gøre det vedkommende i de sessions der”.

En fremtid med publikumsudvikling

Nu er deltagerne nået til kursets afslutning og kan med rette kalde sig for publikumsudviklere. Men hvad så nu? Er der stadig publikumsudvikling på programmet?

Hvis man spørger Mads Würtz Gammelmark, er svaret ”ja”:

,,Der er slet ingen tvivl om, at publikumsudvikling fortsat vil være en del af Team Teatrets arbejdsindsats og jeg tør godt at sige, at det vil fylde mere, end det har gjort tidligere.

Når han og hans kollega er færdige med kurset, skal de præsentere for resten af huset, hvad de har arbejdet med og hvad de tænker, der kan arbejdes videre med. Og det er et vigtigt skridt ifølge Mads Würtz Gammelmark: 

,,Det har jo også været en stor del af øvelsen at sige: Det er vigtigt at have resten af huset med”.

For Kenneth Gall og Teater Hund og Co. har deltagelsen i webinaret og deres udviklingsprojekt, været et led i en større strategi – et skridt på vejen. De fortsætter således også arbejdet med publikumsudvikling:
”Vi bliver ved – absolut. “

Foto: Mingo Photo og KontraFrame