Nyt projekt styrker fremtidens digitale scenekunst i mødet med publikum

Online scenekunst og nye publikumsmøder hedder et nyt landsdækkende publikumsudviklingsprojekt, der kortlægger og analyserer mødet mellem publikum og den online scenekunst, som blev genereret på baggrund af forårets Covid19-nedlukning af landets scener. Det er scenekunstmediet ISCENE.dk og publikumsudviklingsprojektet Applaus, der sammen
med Susana Tosca fra Roskilde Universitet med midler fra Augustinus Fonden realiserer projektet, som løber af stablen i efteråret 2020.

Formålet er at producere kvalificeret viden om online og digitaliserede scenekunstoplevelser på baggrund af de scenekunstværker, der er udsprunget som følge af COVID-19 fra marts til september i 2020.
Derfor igangsættes en undersøgelse af publikums oplevelser af online og digital scenekunst. Projektambitionen er at skabe et solidt vidensgrundlag, der fremadrettet kan danne afsæt for videre forskning og udvikling inden for feltet.

Hvad betyder det for publikum?

Rie Hammer, der til dagligt er chefredaktør på scenekunstmediet ISCENE.dk siger: ”Da COVID-19 lukkede landets scener i marts, rykkede teatrene hurtigt og bød ind med nye, digitale scenekunstformater og forestillinger. Pludselig tilbød teatrene en masse nyt online-indhold, som ud fra de første tilbagemeldinger blev modtaget med stor interesse fra publikum. Spørgsmålet er, hvilken betydning disse nye formater har for publikum og publikumsoplevelsen? Det er det vi med projektet Online scenekunst og nye publikumsmøder forsøger at kortlægge.

Lene Struck-Madsen, projektleder for Applaus supplerer: ”Der er store potentialer men også udfordringer forbundet med, at scenekunst går online. Vi har derfor fortsat behov for at forstå og undersøge, hvordan mødet med publikum udvikler sig, når der pludselig er en skærm mellem scene og sal. Vi er derfor utroligt glade for, at vi får mulighed for at indgå i dette unikke samarbejde med ISCENE.dk og Roskilde Universitet for at skabe ny viden om teatrenes online møde med publikum – til gavn for de teatre og kulturinstitutioner, som fremadrettet ønsker at arbejde med online-formater.”

Susana Tosca, lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk videnskab, udtaler:
”Af nød har vi i Corona-tiden flyttet dele af vores liv online, også teater. Men noget, der startede modvilligt, kan også rumme et æstetisk potentiale, og vi er nødt til at forstå de særlige digitale oplevelsesrum. Hvordan er sanserne og kroppen med? Hvilke relationer opstår publikum imellem? Hvordan bliver fortolkning og affekt medieret? Disse er nogle af de spørgsmål, der optager mig i projektet, og som jeg glæder mig til at komme i gang med.”