Applaus startede i 2018 som et projekt under Udviklingsplatformen for Scenekunst, og har haft til formål at hjælpe den danske scenekunstbranche med at nå ud til et større og mere mangfoldigt publikum. Siden etableringen har projektet over tid vokset sig så stort, at organisationen nu er klar til at stå på egne ben og påtage sig opgaver for de øvrige dele af kulturlivet.

”Vi kan se, at der de seneste år er kommet et større fokus på – og en bevidsthed om nødvendigheden af at arbejde strategisk og vidensbaseret med publikumsudvikling, ikke bare i scenekunstbranchen, men også i det øvrige kunst- og kulturliv. Med etableringen af Applaus som selvejende institution er det vores ambition, at den læring og udvikling som vi har været med til at skabe på scenekunstområdet, kan komme det øvrige kunst og kulturliv til gode,” udtaler Lene Struck-Madsen, leder af Applaus.

I sin første projektperiode har Applaus stået bag en række forskellige undersøgelser, målinger og analyser, der har bidraget til de danske scenekunstinstitutioners strategiske og praktiske arbejde med publikumsudvikling. Applaus står desuden bag en række undervisningsforløb og netværksmøder for ledere og medarbejder der har til formål at omsætte ny viden om publikumsudvikling til praktisk på de enkelte scenekunstinstitutioner.

Det er blandt andet det arbejde som i første omgang videreføres, men som det på sigt også er meningen skal blive tilbudt en større del af kunst- og kulturbranchen at blive en del af.

Applaus’ bestyrelse

I spidsen for Applaus’ bestyrelse står forperson Gitta Malling, teaterdirektør på Limfjordsteatret. Gitta var formand for Teatrenes Interesseorganisation (TIO) i 2011-2016 og blev i efteråret udnævnt som medlem af Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Gitta har desuden siddet som næstformand i Det Københavnske Teaterfællesskab og har ligeledes været en del af bestyrelsen for Udviklingsplatformen for Scenekunst, hvor Applaus indtil 1. oktober var forankret.

”De første spadestik blev taget, til det der senere endte med at blive Applaus, mens jeg var formand for TIO og jeg har derfor haft fornøjelsen af at følge projektet helt fra begyndelsen. Behovet for at arbejde videns- og databaseret med publikumsudvikling er blevet tydeligere under COVID-19. Jeg ser frem til det videre samarbejde med resten af bestyrelsen og ledelsen og til at indfri ambitionen om, at en større del af de danske kulturinstitutioner får mulighed for at blive en del af Applaus’ arbejde,” udtaler bestyrelsens forperson, Gitta Malling.

Applaus’ næst-forperson er direktør i interesseorganisationen Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen. Michel driver bloggen biblioteksdebat.dk og var initiativtager til Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Jesper Bay, direktør for brancheforeningen Danske Koncert- og Kulturhuse.
Trine Bille, Professor på Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi.
Adam Stadnicki, vicekapelchef Det Kongelige Kapel
Peter Westphael, direktør for Randers Teater.

Læs mere om bestyrelsen her

Oprettelsen af den selvejende institution Applaus sker i tæt samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst, hvor Applaus indtil 1. oktober 2021 har været forankret.

”Applaus har på kort tid formået at skabe synlighed og fokus på publikumsudvikling, og har nu vokset sig så stort at tiden er kommet, hvor de skal stå på egne ben. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med Applaus omkring publikumsudvikling i den frie scenekunst,” udtaler Mikkel Harder, leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst.