Applaus har siden 2018 arbejdet med publikumsudvikling gennem undervisning, formidling og dialogaktiviteter med branchen. Med det nylancerede Eliteforløb vil kulturinstitutioner i en periode på 3 år kunne deltage i et dybdegående forløb omkring publikumsudvikling for både ledelsen, bestyrelsen og medarbejdere på de enkelte museer, spillesteder, teatre og i orkestrene.

”Hvis kulturinstitutioner skal nå deres mål ift. publikumsudvikling, så kræver det en langsigtet og målrettet indsats på tværs af alle organisationens led for at sætte publikum i fokus. Med andre ord ligger opgaven ikke kun hos bookeren på spillestedet, kuratoren på museet eller den kunstneriske leder i orkestret. Den bæredygtige publikumsudvikling sker på tværs af hele organisationen, og ud fra den tankegang er vores nye Eliteforløb sammensat,” uddyber direktør i Applaus, Lene Struck-Madsen.

Antropologiske værktøjer og indsigter i ens data

Som noget nyt introducerer Applaus et samarbejde med det anerkendte antropologiske konsulentfirma, Will & Agency, hvis publikumsarbejde har banet vejen for en ny tilgang til publikumsudvikling i kunst- og kulturbranchen gennem en kombination af AI-analyser og antropologisk indsigt.

”Vi står på læringer fra vores filmprojekter i 9 lande, hvor vi de sidste par år har arbejdet på omkring 45 projekter. Det bliver spændende at overføre nogle af de processer til scenekunsten, musikken og museumsverdenen. I Eliteforløbet kommer vi til at træne deltagerne i mange af de samme metoder, så de kan få indsigter i det fremtidige publikum på en måde, som er relativt oversættelig til den kreative proces. Der vil bl.a. være møder med et rigtigt publikum, hvor deltagernes program får lov at blive kodet med publikums tanker meget tidligt i udviklingsfasen,” fortæller Niels Alberg, som er partner og Co-Founder i Will & Agency.

Kulturinstitutioner fra hele det danske kulturliv vil med udgangspunkt i deres konkrete publikumsprojekter få mulighed for at blive trænet i Will & Agencys metoder igennem et workshopforløb, der strækker sig over et halvt år. Det forløb vil bl.a. blive suppleret af to årlige seminarer for ledelse og bestyrelse samt et medarbejderforløb, der kan sikre en fælles viden i den enkelte institution, give inspiration og energi til det fortsatte arbejde med publikumsudvikling.

Adgang og aktivering af data

Som en del af det treårige forløb vil de deltagende kulturinstitutioner indgå i et større dataaktiveringsprojekt, der har til formål at give adgang og kompetencerne til at arbejde med institutionernes data.

”I Applaus’ eliteforløb vil vi igangsætte et pilotprojekt, hvor vi dels vil kortlægge kulturinstitutionernes databehov, være med til at aktivere adgangen og vigtigst af alt, give dem kompetencerne til at bruge data – det er ofte ift. det sidste, at mange institutioner kæmper og har behov for mere hjælp,” fortæller Lene Struck-Madsen.

Applaus’ Eliteforløb igangsættes i foråret 2023.

Eliteforløbet inkluderer

  • 6 måneders workshopforløb med konsulentfirmaet Will&Agency.
  • 2 årlige seminardage for direktion og bestyrelse
  • Dataaktiveringsforløb i hele perioden (tre år)
  • 10 ugers udviklingsforløb ”Fremtidens Publikumsudviklere” for en medarbejder
  • (Valgfrit) Applaus abonnement med mulighed for at tilmelde sig Applaus’ øvrige kurser og publikumsundersøgelser