Rikke har solid erfaring fra diverse stillinger med ansvar for at planlægge og eksekvere kampagner og strategier på tværs af digitale kanaler. Derudover er hun underviser på kurset “Læg en SoMe-strategi, der rent faktisk skaber værdi for din organisation“. Vi har taget en snak med Rikke om udfordringer og potentialer og hvorfor det er vigtigt at have en klar målsætning for organisationens tilstedeværelse på SoMe.

– Hvad er den største udfordring, når man arbejder med sociale medier i dag? 

Det er enormt svært at måle om ens arbejde på de sociale medier faktisk har en positiv effekt på ens forretning eller organisation. Der er et væld af sociale medi platforme, som alle giver forskellige muligheder og målepunkter, og historien om de sociale medier har i lang tid været at vi alle skal være ‘always on’. De fleste organisationer producerer derfor enorme mængder indhold, fordi de skal være alle steder, hele tiden. Samtidigt baserer de deres effektmåling på ét enkelt målepunkt, engagement. Jeg mener at rigtig mange organisationer smider store mængder ressourcer ud af vinduet med denne strategi, og at de kan spare penge og opnå bedre resultater, med en langt mere fokuseret indsats. 

– Hvad er det største potentiale for mindre organisationer på sociale medier?

De store brands og organisationer har mange annoncekroner at smide efter deres sociale medier, men de har ofte svært ved at udnytte det som de sociale medier egentlig er til for. At skabe relationer. Det kan mindre organisationer dog, hvis de er villige til at lægge arbejdet i at lave det rigtige indhold. Der er store muligheder i at aktivere medarbejdere, kunder, og ambassadører i kommunikationen. Det kræver ekstra planlægning, men kan til gengæld også give tilsvarende gode resultater. 

 Hvad er dit bedste råd, hvis man som organisation gerne vil optimere sin SoMe-strategi?

Man skal blive helt skarp på hvad ens målsætning er. De sociale medier er ikke et add on til den ‘rigtige kommunikation’ eller et sted hvor man bare kan hygge sig. Det er for mange organisationer den primære kommunikationskanal, og man bør have en helt klar strategi for hvad ens primære succeskriterie er. Ellers ender man hurtigt med at gøre ens sociale kanaler til en opslagstavle, hvor man poster ‘hvad der lige passer i dag’. Hvis man har de rigtige målsætninger, bliver de et styringsværktøj for hvad man poster, hvordan man annoncerer, hvor man bruger sin ressourcer og hvilke kanaler man er på. 

– Hvad kan man forvente, hvis man melder sig til kurset?

På kurset går vi igennem nogle af de mest essentielle elementer, når man skal opbygge en social media strategi. Vi kommer til at arbejde med målsætninger, målgrupper, indholdsspor, formater og kanalstrategi, og du går fra kurset med første udkast på din strategi. 

Om Rikke Østergaard

Rikke Østergaard er underviser på kurset “Læg en SoMe-strategi, der rent faktisk skaber værdi for din organisation”, der udbydes i samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst og Dansk Teater. Kurset finder sted 4. november 2021 i København.