Arbejdet med publikumsinddragelse i Esbjerg Ensemble viser, hvor frugtbart, men også hvor vanskeligt det kan være. Trods succes er ensemblet nødt til at skære ned på arbejdet med en ung, entusiastisk målgruppe.

Christoffer Weber Juhl på 19 år er kokkeelev og bratschist i Esbjerg Ungdomssymfoniorkester. Og så er han med i kernegruppen i Esbjerg Ensembles ungdomspanel, Young Advisory Board (YAB), der i dialog med ensemblet udvikler nye formater for at gøre den klassiske musik mere attraktiv for unge.

”Efter nogle måneder kom jeg med i den gruppe af YAB, som arbejder mere direkte sammen med ensemblet, hvor vi vil lave nogle bedre koncertoplevelser og finde på ting, som de kan bruge til at trække flere unge til. Der var en god dialog imellem folk fra forskellige steder i musikverdenen og også uden for musikverdenen. Det var fedt at spille bold med dem”, fortæller Christoffer.

Vigtigt, men ressourcekrævende

Det var fedt – i datid – for YAB befinder sig i en slumretilstand, efter Esbjerg Ensemble har fået sit tilskud beskåret med mere end 1 mio. kr., fortæller ensemblechef Gabriella Bergman: ”Projektet ligger på is. Det er pissegodt, men det er utrolig ressourcekrævende”.

Gabriella Bergman vurderer, at projektledelse af YAB kræver minimum 10-15 % af en fuldtidsstilling. Efter ensemblets tilskud er blevet beskåret, har de måttet skære ind til lidt mere end to administrative stillinger. Desuden er det afgørende for ensemblechefen, at arbejdet med YAB ligger i en fast stilling, så man ikke risikerer at miste værdifuld viden undervejs.

Måske lysner det i horisonten, for ensemblet har øget deres publikum i efteråret 2021 med 56 % – også unge – sammenlignet med efteråret 2019, som er de to eneste sammenlignelige perioder i to år præget af coronanedlukninger.

”Jeg vil ikke nedlægge YAB, for det er en falliterklæring. Det eksisterer, men vi skal have tid til at vende den rundt, så vi kan arbejde med det under de eksisterende rammer. Nu har vi en stabil grund at stå på: Vi har klaret 2021 med et lille plus på kontoen. Så kan vi begynde at se på, hvad vi gør nu”.

En drøm til deling

Christoffer Weber Juhl ønsker også, at samarbejdet imellem YAB og ensemblet bliver genoptaget, for det har været givende – også for ham helt personligt at arbejde sammen med ensemblet:

”De er fantastiske. En af de store ting var, at de – ud over bare at spille i ensemblet – deltog mere i amatørmusikken i Esbjerg. Vi har mange amatørmusikere i Esbjerg, som spiller klassisk musik. 4-5 gange siden jeg kom med i YAB, har vi haft ensemblemedlemmer med i vores orkester til koncerter”.