På en heldagskonference på Teatret Svalegangen i Aarhus præsenterer vi resultaterne fra den nye nationale publikumsundersøgelse med fokus på teater – den første i nyere tid.

Formålet med den nationale borgerundersøgelse er at styrke den danske scenekunstbranches relation til eksisterende og potentielle publikummer. Undersøgelsen giver scenekunstbranchen ny viden om borgernes holdninger til teater, teatervaner og barrierer for at opsøge flere teateroplevelser.

OBS: Pga. begrænset antal pladser er det kun muligt at tilmelde sig heldagskonferencen via invitation.

På dagen offentliggør vi resulaterne på vores digitale platforme.
Der vil i 2020 komme flere arrangementer, som tager udgangpunkt i ‘Perspektiver på Publikum. Følg med på vores hjemmeside og facebook.

Fakta om undersøgelsen ’Perspektiver på Publikum’
”Perspektiver på Publikum” er en ny national borgerundersøgelse, der sætter fokus på, hvordan borgere i Danmark bruger og oplever scenekunst, og hvad det kræver, at flere møder teatret. Resultaterne af undersøgelsen giver viden om publikum, der skal bruges til at styrke den danske scenekunstbranches relation til eksisterende og potentielle publikummer. Som en del af undersøgelsen er ti kommuner blevet inviteret til at indgå i projektet, så der – foruden national viden – også skabes lokal viden om scenekunst i de enkelte udvalgte kommuner hvilket giver teatrene og kommunerne mulighed for at få specifik indsigt i scenekunstpublikummet i kommunen, landsdelen og på landsplan.

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Rambøll.