Trine Boje Mortensen kom til Odense Symfoniorkester som musikchef i september 2021. Helt generelt ser hun et skifte i dansk musikliv, hvor man flytter fokus fra salg/marketing til publikumsudvikling. ”Nu er vi i hvert fald optaget af arbejdet her i orkestret. Vi er også med i DEOOs (Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner) publikumsudviklingsprojekt TUTTI, der undersøger vores publikum specifikt – blandt andet gennem fokusgrupper. Her glæder jeg mig til at lære, hvordan vi arbejder med segmenter. Vi ved, hvem de er, men hvad gør vi så med dem?”, fortæller hun.   

Odense Symfoniorkester har som landsdelsorkester forpligtelser til at spille for både børn, unge og voksne og i mange forskellige genrer fra populærmusik til kammermusik og i formater fra traditionel koncertsal til skolekoncerter og hybridformater som fantasyforestillinger for unge. Odense Symfoniorkester arbejder strategisk med de forskellige publikumsgrupper, fortæller hun og uddyber: ”Vi tager afsæt i vores generelle publikumsundersøgelse, som vi gennemfører løbende og ved særlige events, men det dur ikke, at vi tror, den kan bruges til alle grupper, så i vores strategi, folder vi indsatsen ud under hver publikumsgruppe, så vi har fokus på, hvordan vi fastholder og udvikler så differentieret som muligt, for et landsdelsorkester står på mange ben”.  

Det handler om at ramme dem, hvor de er 

Orkestret finansieres af Odense Kommune, men har også regionale, nordiske og internationale forpligtelser. Det er dog især det lokale publikum, Trine Boje Mortensen fokuserer på: ”Det væsentligste for os er at komme ud i alle kroge af det lokale. Det drejer sig om at få dem ind, men også om, at vi kommer ud, fx splitter vi orkestret op og kommer ud på alle typer institutioner og nogle virksomheder, fordi vi også ser muligheder i virksomhedsaftaler og erhvervsnetværk. Det handler om at få folk ind i salen, men også at ramme dem, hvor de er. At finde ud af, hvordan vi kan indgå i deres kulturelle forbrug. Det kan være børn, der synger med orkestret og så kommer forældrene jo som publikum. Vi laver en stor turné med Sigurd Barrett her i foråret og der har vi bedt skoler, naturvejledere og børnehaver om at sende ideer ind til sange, og så synger børnene dem med orkestret og Sigurd”. 

Orkestrets strategi for publikumsudvikling handler altså lige nu meget om at undersøge, om deres tiltag rammer ind i det, publikum vil. ”Vi synes, vi har varen, altså kunsten, så det handler om at publikumsudvikle og det ser jeg slet ikke som modsætninger, jeg ville bare ønske, at jeg havde flere penge”, siger Trine Boje Mortensen og uddyber: ”Der kommer mange, når Stig Rossen er på plakaten, knap så mange til ny kompositionsmusik, men de skal jo alle have en god oplevelse”. Orkestrets egen løbende publikumsundersøgelse skal derfor også bruges til at afdække de barrierer, som Trine Boje Mortensen ser som centrale for at konkretisere strategierne for publikumsudvikling: ”Vi vil gerne nå de ældste klasser og de børn, der gerne vil spille, men ikke går på musikskoler, men især vil vi gerne finde ud af, hvad der stopper folk i at bruge os eller bruge os mere. Hvad stopper dem fra at have den supergode Odense Symfoniorkesteroplevelse?”.  

Foto: Odense Symfoniorkester

Jeg har ikke brug for at kende deres skostørrelse – og dog  

Datasættet fra den publikumsundersøgelse, der kommer ud af TUTTI- projektet, vil ifølge Trine Boje Mortensen supplere de data, der kommer fra deres egne løbende undersøgelser, og dermed hjælpe med at definere detaljeniveauet i de forskellige indsatser. ”Hvis det er svært for publikum at parkere til koncerterne, kan vi så gå ind i nogle transportløsninger, der gør os i stand til at sælge flere billetter? Det kunne være aftaler omkring den kommende letbane i Odense, hvor man sammen med koncertbilletten fik parkeringsplads i randen af Odense og offentlig transport videre. Det ville være både bæredygtigt og øge tilgængeligheden”, foreslår hun og glæder sig til alle de spørgsmål, hun vil kunne stille, når hun har set resultatet af den igangværende undersøgelse, der laves i forbindelse med TUTTI-projektet.  

”Man kan næsten ikke kende sit publikum for godt. Jeg har ikke behov for at kende deres skostørrelse – og dog, for er der plads nok i salen, hvis folk generelt bliver højere?  Er det smart med mange trapper, hvis mange af vores gæster er over 65. Det er svært at sætte grænsen for hvilke data, der er relevante, men vi fokuserer på kunderejsen, så vi gør det nemt og rart at være publikum hos Odense Symfoniorkester. Hvis vi ikke udvikler os, mister vi publikum, så udviklingsarbejdet er helt klart en del af vores arbejde, så vi stadig er en relevant kulturinstitution”, afrunder Trine Boje Mortensen.  

Foto: Odense Symfoniorkester