Hvad er publikumsudvikling

Teatercentrum er en formidlingsinstitution, og som sådan ligger det i vores opdrag at være fokuseret på publikum. Vores fokus er at sikre, at scenekunst bliver et naturligt tilvalg for børn og unge gennem hele livet. Det gøres bl.a. ved at sikre, at børn og unge møder scenekunst på flere niveauer i deres dagligdag. Dette gennem skole og dagtilbud, men også gennem frivilligt engagement. For os er publikumsudvikling derfor at arbejde for, at adgangen til kunst og scenekunst i særdeleshed er til rådighed og inden for rækkevidde uanset social, geografisk, økonomisk og etnisk baggrund. 


Hvorfor er det vigtigt at tænke publikum ind i Teatercentrums arbejde?

Med vores udgangspunkt er publikum måske det mest betydningsfulde parameter, når man taler om scenekunst. Teater handler om mødet mellem kunstner og publikum, og uden mødet er der ingen teater. Ud fra vores perspektiv giver ”kunst for kunstens skyld” ingen mening, og da teater for børn og unge, som udgangspunkt tager stilling til sin målgruppe, bliver publikum et vigtigt parameter allerede fra en forestillings idéfase.


Hvad skal man gøre sig klart, inden man begynder at arbejde med publikumsudvikling?

Udgangspunktet for vores arbejde er først og fremmest at tage publikum alvorligt. Vi er fokuseret på at give det unge publikum en stemme, således at kontakten mellem kunstner og publikum er på et lige niveau. I stedet for kulturformidling, hvor kommunikationen kun går én vej, er vi optaget af kulturel kommunikation, hvor udgangspunktet er, at vores publikum er kompetente samtalepartnere, hvis meninger og oplevelser har værdi og betydning for mødet. Vi tror ikke på kunstnerisk kvalitet som en entydig størrelse, der kun kan defineres af kunstneren, men at alle parter i en kunstnerisk oplevelse kan kvalificere sig til at udvikle kunsten til alles gavn.


Hvad har I indtil videre fået ud af at arbejde med publikumsudvikling?

Publikumsudvikling er vores hovedopgave. Både i den forstand, at vi arbejder med publikumsudvidelse ved konstant at arbejde på at sikre, at alle børn og unge møder scenekunst i deres liv, men også ved aktivt at arbejde med kvalificering af børn og unges møde med scenekunsten. Det gør vi gennem diverse programmer som teatre, skoler og institutioner kan benytte til før-, under- og efteraktiviteter i forbindelse med teateroplevelser – og naturligvis også gennem Aprilfestival, som er en turnerende festival, der hvert år trækker et børnekulturpolitisk spor gennem landet.

Hvad vil I gerne opnå med jeres indsats med publikumsudvikling?

Vi vil gerne sikre, at scenekunst er et ligetil og naturligt tilvalg for børn og unge i hele landet, og at deres stemme bliver et betydningsfuldt bidrag i al debat om værdien af scenekunst.