Hvad betyder publikumsudvikling for jer på Odense Teater? 

Publikumsudvikling kan være flere ting. For os handler det dels om at sikre, at vores trofaste stjernekunder fastholdes, og at flere flytter sig fra én eller to til mindst tre forestillinger om året. Vi ønsker også at udvikle nye kundegrupper. Det har vi f.eks. gjort ved at indlede et samarbejde med store lokale uddannelsesinstitutioner. Men det handler også om at skabe gode rammer for publikum, når de besøger vores scener. Hvordan oplever de huset før og efter forestillingen? Hvordan gør vi deres besøg endnu bedre? Det er også vigtigt.

Hvorfor er det vigtigt at tænke publikum ind i teatrets arbejde? 

Teater er til for publikum, og derfor er alt vores arbejde målrettet publikum. Man skal altid gå beriget ud ad døren efter en forestilling på Odense Teater. Man skal have grædt eller grinet; blevet klogere på sig selv og på verden. For at kunne opnå det, er det utrolig vigtigt at kende sit publikum så godt som muligt. 

Hvad vil I gerne opnå gennem jeres arbejde med publikumsudvikling? 

Vi vil gerne sikre, at vi giver vores publikum den bedst mulige oplevelse. Vi vil jo gerne have at publikum kommer igen og vi vil gerne lokke nye publikumsgrupper til. Det betyder, at vi skal være bevidste om, at ikke alle publikumsgrupper matcher enhver forestilling. Derfor kigger vi på muligheden for at lave mere personlige nyhedsbreve og annoncering, så vi kan ramme folk bedre og mere præcist med vores forskellige forestillinger. I vores rammeaftale med staten har vi et højt krav til publikumstal i hver eneste sæson, så det er et helt nødvendigt og vigtigt indsatsområde for os. 

“Vi skal være bevidste om, at ikke alle publikumsgrupper matcher enhver forestilling”Jacob Shjødt, direktør på Odense Teater

Hvad er den største udfordring ved at arbejde med publikumsudvikling for jer? 

Der er flere udfordringer. Vi er et stort teater, som forsøger at være meget åbne og aktive i kommunen og lokalområdet, men vi må også konstatere, at de seneste års besparelser på kulturområdet har betydet, at der er meget begrænset kommunal opbakning. Det begrænser vores muligheder for at udvikle skoleområdet for eksempel. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at det kræver en stor indsats at få fat i de mennesker, som ikke automatisk er interesseret i teater. Derfor har vi brug for politisk opbakning og økonomi til at løfte opgaven.

Så er der ressourcedelen. Vi har adgang til en stor mængde data og viden om vores kunder, men det er meget tidskrævende at dykke grundigt ned i. Det vil vi gerne fokusere mere på – eventuelt via mere personlig markedsføring med anbefalinger baseret på købshistorik med mere. Det kunne være et indsatsområde i 2022.

Hvordan kan man skabe bedre forhold, for at publikumsudvikle i fremtiden? 

Der skal et øget politisk fokus på kunst og kultur – både på landsplan og lokalt. Det er nødvendigt med politisk opbakning, når vi skal flytte store grupper af kunder eller øge samarbejdet med institutionerne. Derudover er det enormt vigtigt, at teatrene og øvrige kunstinstitutioner bliver bedre til at dele viden og erfaringer. Derfor glæder det mig rigtig meget, at Applaus er kommet på finansloven, og hvis det også lykkes at skabe et kulturens analyseinstitut, som er forankret i kunstbranchen, så kan det blive en kæmpe gevinst i forhold til at kunne arbejde målrettet med publikumsudvikling.

Foto: Jacob Schjødt Odense Teater 2021