Ensemble Midtvest er en del af Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioners (DEOO) Tutti-projekt, der er et treårigt udviklingsforløb, som fokuserer på at sætte publikumsudvikling i centrum for de deltagende ensembler og orkestre. Deltagerne arbejder blandt andet med brugerrejser og med at få en større viden om udvalgte publikumsgrupper.

“Det giver os selvfølgelig en teoretisk baggrund og faciliterer, hvordan vi taler om emnet, men vi har også en masse konkrete projekter eller initiativer, som faciliterer, at nye publikummer kommer ind til vores koncerter,” siger ensemblechef, Klara Bernat. Hun tilføjer, at ensemblet rent geografisk dækker et stort område, hvor folk bor i mindre byer, og som udgangspunkt ikke nødvendigvis er villige til at bevæge sig ind til de større byer for at få et kulturtilbud. Derfor har en del af Ensemble Midtvests strategi været at tage ud i de mindre byer og lokalsamfund for at møde publikum, hvor de bor, siger Klara Bernat:

“Vi spiller rigtig mange koncerter i små landsbyer, enten i landsbykirker eller i borgerhuset eller i private hjem.”

På spørgsmålet om, hvordan ensemblet har fået de mange lokale projekter op at stå, fortæller Bernat, at de, udover ensemblets vennekreds, har et stort samarbejde med kirkeorganister og kommuner. Kommunerne har gode kontakter – og ofte har hun oplevet, at hvis hun først har fat i én relevant person, så har de et netværk, som gør det nemmere at finde den næste kontaktperson.

Alligevel er det både tidskrævende og svært arbejde, fortæller ensemblechefen, der samtidig understreger, at der hele tiden er en indlejret læring i processen, hvor man finder ud af, hvad der virker – og lige så vigtigt – hvad der ikke virker. Det er nemlig ikke altid sådan, at de samme koncertformater, virker på samme måde i forskellige kommuner og lokationer.

Hospitalskoncerter og samarbejde med forskere

I 2019, før coronapandemien, fik Klara Bernat en idé, som både var et nyt format men som også havde en ny målgruppe og en vision om at bidrage til noget, der tjente et større formål: Klara Bernat ville gerne byde ind på det felt, der handler om musik i sundhedssektoren. Musik anvendes bredt i behandlingen af patienter både klinisk og terapeutisk, og de musikterapeutiske interventioner er veldokumenterede. Klara Bernat tog derfor kontakt til Herning Hospital og nogle af de forskere, som arbejder med forskning og musik:

“Det var, fordi vi havde talt ret meget om publikumsudvikling i lang tid, og jeg havde tænkt, at det kunne være sjovt at komme ind i sundhed- og musiksektoren.”

Fordi hun var på bar bund i forhold til, hvordan ensemblet skulle sætte indsatsen igang, fik Klara Bernat fat i to forskere, Margrethe Langer Bro og Bolette Daniels, som allerede havde erfaring med området. Samarbejdet resulterede både i en uges workshop, hvor ensemblets musikere fik viden om, hvordan man arbejder med syge mennesker og musik, og siden gennemførte ensemblet en række koncerter, hvor forskerne interviewede både patientpublikum, læger og musikere.

Markedsføring har stor betydning

Projektet var en stor succes – og det gavnede også forskerne, som publicerede en videnskabelig artikel baseret på arbejdet med ensemblet, fortæller Klara Bernat, der også selv fik en erfaring mere end blot den musikalske:

“Det var et supergodt projekt, og alle, som hører om det, tænker, at det er supergodt, men vi har ikke lavet den bedste markedsføring på det, synes jeg.”

Hun har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er, at lave målrettet PR og i det hele taget have en strategisk kommunikation, både før, under og efter gennemførelsen af et så opsigtsvækkende projekt:

“Det var min læring af projektet, at markedsføring er en stor del af publikumsudvikling, og man skal finde det bedste markedsføringsaspekt i publikumsudvikling, så flere kan lære om projektet – og det kan nå flere mennesker.”

I dag har Ensemble Midtvest et veletableret samarbejde med hospitalerne, hvor de spiller koncerter to gange årligt, og hvor arbejdet med at blive bedre til at nå ud til publikum hele tiden er i fokus.

Ensemble Midtvest har også tidligere lavet mange projekter, hvor de er indgået i nye konstellationer med samarbejdspartnere, der ikke var musikaktører:

“For eksempel med tai chi-foreningen har vi lavet en koncert. Vi har lavet koncert i en svømmehal, og vi har lavet yoga-koncerter, som der er kommet ret mange til.”

Yoga-koncerterne var en ide, som ensemblets musikere fik. De er blevet en tilbagevendende succes, som ensemblet nu har udført så mange gange, at de er begyndt at arbejde med formatet – for eksempel ved at betone den meditative del eller den fysiske del i yoga og lade det afspejles i musikken, igen for at tilbyde noget, der er relevant for deres publikum.

Brug for mere samlet strategisk viden

På spørgsmålet om, hvorvidt ensemblet har et særligt fokus på den fremtidige publikumsudviklingsstrategi, svarer Klara Bernat:

“Det er ret mange ting, vi gør. Men vi har brug for mere strategisk, samlet viden, om hvad vi gør, og hvordan vi gør det. Der er Tutti-projektet en stor hjælp, fordi det kan hjælpe os med at have et fokus på vores publikumsudviklingsideer eller initiativer.”

Planen er derfor fremover at arbejde med en mere fokuseret, strategisk indsats og at skabe et mere struktureret forløb.

En af de publikumsgrupper, ensemblet i endnu højere grad vil fokusere på, er børn og unge. Allerede nu arbejder ensemblet målrettet med  skoler og uddannelsesinstitutioner, herunder også musikalske uddannelsessteder. Ensemble Midtvest giver 30 skolekoncerter om året fordelt på tre kommuner, Herning, Holstebro og Struer, både på folkeskoler og gymnasier. Derudover arbejder ensemblet med talentudviklingen på MGK-linjen, hvor ensemblets musikere både giver workshops og spiller med eleverne. Samtidig har ensemblet skabt samarbejder med det lokale drengekor og holdt koncerter, blandt andet for at tiltrække nye publikumsgrupper. Et stort tilløbsstykke er den årlige koncert, hvor drengekoret synger Händels Messias. Det er en oplevelse, som mange gerne vil opleve – også personer, som normalt ikke hører klassisk musik, siger Klara Bernat:

“Vi prøver at samle alt op og tænke på alt vores arbejde mere strategisk. For eksempel at alle vores skolekoncerter og talentudvikling bliver samlet, så det bringer familier tilbage til vores koncerter som publikum. Så det arbejder vi på nu: At vores børn-og-unge-publikumsarbejde fører til et bredere publikum.”