Gennem en række interviews med centrale personer i teaterbranchen, sætter vi fokus på, hvordan teatre og scenekunstakører ser på publikumsudvikling og ikke mindst arbejder med det.

Hvad er publikumsudvikling for jeres teater?

Det er en bevidst og gennemtænkt strategisk vej til at udbrede kendskabet til Nørrebro Teater og en rettesnor i forhold til at igangsætte initiativer, der appellerer til et publikum, der ikke normalt kommer her. Man kan sige, at vores publikumsudviklingsstrategi fungerer som en finmasket si, som vi sigter ideer, samarbejder og projekter igennem. Hvis de ryger igennem sien, er det, fordi ideerne kan noget, som vi ikke allerede tilbyder – f.eks. ved at henvende sig til et publikum, som vi ellers ikke føles relevante for.

Hvis ideerne omvendt sætter sig fast i systemet, er det, fordi det er noget, vi allerede gør, og som derfor ikke skal sætte øverst på listen over ting, vi skal gøre. Ikke fordi ideerne er dårlige, men fordi de er mere af samme skuffe.

Hvorfor er det vigtigt at tænke publikum ind i teatrets arbejde?

Jeg tror ikke, det er muligt at finde et eneste teater, der ikke tænker publikum ind i deres teater. Publikum er jo forudsætningen for al teater. Men ved at fokusere på publikums oplevelse meget tidligere i processen, og ikke kun tænke på publikum, som potentielle billetkøbere og som nogen, der kun eksisterer, når de er i salen, så motiveres vi til at formidle og programlægge ud fra et nyt ståsted.

Det handler ikke om, at vi skal lave det teater, folk vil have! Det handler om f.eks. at forstå ændrede kulturvaner, publikumssammensætningen og lokalområdets demografi og ud fra den forståelse skræddersy fortællingen om teatret.

Hvad skal man gøre sig klart inden man begynder at arbejde med publikumsudvikling?

Først må man spørge sig selv, hvor godt man egentlig kender sit nuværende publikum. Det er ikke gjort med en enkelt spørgeskemaundersøgelse, men er et løbende analytisk arbejde, der meget vel kan ændre og skubbe til nogle indgroede praksisser. Ved at kortlægge, hvilket publikum man har fat i, finder man jo så også ud af, hvem man ikke har fat i? Med udgangspunkt i puljen af ikke-publikummer, kan man så prioritere indsatsen og spørge sig selv, hvilke ikke-repræsenterede publikumsgrupper man ønsker at nå og dernæst hvordan.

Hvad har jeres teater ind til videre fået ud af at arbejde med publikumsudvikling?

Vi har en vigtig og detaljeret viden om dem, der bruger os, og hvorfor de bruger os. Vi har også fået et klart billede af, hvem vi burde kunne nå. I den forbindelse er det vigtigt for os at være blevet en del af EU-projektet Adeste+, fordi vi herigennem får yderligere redskaber til at nå nye publikummer.

Igennem Adeste+ inspireres vi til at arbejde med publikum ud fra følgende kategorier: Audience by habit, audience by choice og audience by surprise. Sidst men ikke mindst betyder vores arbejde med vores kulturambassadørgruppe, at vi er blevet langt bedre til at forstå hele teateroplevelsen, dvs. fra publikum bliver nysgerrige og ønsker at købe en billet til de forlader vores teater igen.

Hvad vil I gerne opnå med jeres indsats med publikumsudvikling?

Vi vil gerne udbrede kendskabet til Nørrebro Teater og have en relevans for flest mulige. Ved at have en klar publikumsudviklingsstrategi og igangsætte stærke indsatser på det område kan vi leve op til vores ønske om at være et morskabsteater, der bygger broer, skaber forståelse og fællesskaber og som præsenterer begavet humor for alle typer af publikum til alle tider.