– Hvad er publikumsudvikling for dig? 

“Publikumsudvikling er for mig at se på muligheder og måder for os at nå ud til publikum. Hvordan kan vi nå flere, og mest af alt hvordan kan vi nå bredere og mere mangfoldigt? Det handler om, at flere får muligheden for at opleve scenekunst.

I vores organisation har vi fokus på underrepræsenterede grupper, og hvordan vi kommer ud til dem i stedet for omvendt. Det er ikke sikkert, at de bliver fremtidens teatergængere, men til gengæld håber vi, at vi bliver et tilbagevendende indslag hos dem.”

– Hvad har det givet dig at deltage i workshopforløbet? 

“Det har først og fremmest bekræftet mig i, at vi har fokus på det rigtige! Jeg er blevet klogere på, hvem publikum er, og hvordan de gerne vil mødes, så vi kan blive skarpere på vores publikumsstrategi alt efter type af projekt eller forestilling, vi arbejder med. Jeg er også blevet meget mere opmærksom på vigtigheden af kommunikation. At vi skal være bedre til involvere publikum i processen og interagere mere med dem – i hvert fald med nogle publikumsgrupper. Og så er det givende at møde andre fra branchen og udveksle erfaringer og ideer.”

– Hvilke udfordringer er der, når man skal arbejde med publikumsrelationer i den frie scenekunst?

“Den største udfordring ved publikumsudvikling for den frie scenekunst er, at vi mangler kontinuitet. Hvis vi vidste, hvad vi som minimum kunne planlægge de næste 4 år, så kunne vi tage publikumsudvikling til fuldstændigt andre højder.”

Dansere Lucia Pasquini og Erika Cucumazzo i “Aftermath”, Grundtvigs kirke 2019.
Foto: Daniel Urhøj

– Hvordan kan man skabe bedre forhold for at arbejde med publikumsudvikling i det frie felt af scenekunstnere?

“Det kedelige svar er nok i bund og grund ressourcer. Det vil være en hjælp, hvis flere langsigtede ressourcer bliver stillet til rådighed. Det kunne være puljer, der gav flerårige bevillinger til projekter, som for eksempel havde fokus på netop publikumsudvikling. Jeg savner også et fysisk ‘bofællesskab’ for branchen, hvor vi naturligt mødes og udveksler viden, erfaring og skaber samarbejder, for der er mange gode ideer og initiativer derude, men vi opdager dem ikke på eget initiativ. Vi er så mange små organisationer, og ved at gå sammen om for eksempel projekter med publikumsudvikling i fokus, har vi tilsammen flere ressourcer til rådighed. Men det kræver en fælles platform igen a la det Udviklingsplatformens kontorfællesskab var indtil for nylig, hvor man har sin daglige gang, så relationer og samarbejder kan opstå.”

 Foto: Daniel Urhøj