Publikumsudvikling er en så integreret del af den måde, program- og udviklingschef, Lene Vive Christiansen og resten af Vega arbejder på, at det er svært at skille det ud som et selvstændigt element, forklarer hun. For publikumsudvikling er ikke én ting – det er et begreb, der spænder bredt:

“Det handler også om: Hvad er publikumsudvikling? Er det, at man finder på en ny aktivitet, eller er det, at man kigger på publikum og finder ud af, hvilken oplevelse, man synes, de skal have?”

På Vega er publikumsudvikling indarbejdet i både valg af koncerter, måder at kommunikere på og i et kontinuerligt arbejde med at eksperimentere på et kunstnerisk højt niveau for altid at skabe relevante koncertoplevelser. Så både når det kommer til kerneydelsen; koncerten, såvel som publikumsrejsen, købsoplevelsen og markedsføringen, er det tænkt ind i en større sammenhæng.

Preferred venue for de trofaste

“I vores strategi arbejder vi med det, der hedder preferred venue, altså at vi arbejder med, hvordan vores publikum har os som deres favoritspillested. Så det er både vores vision men også et arbejde med, hvordan vi så kommer derhen,” siger Lene Vive Christiansen og tilføjer, at det er et kontinuerligt og målrettet arbejde.

Det handler om at skabe en kvalitetsoplevelse hver gang, fra start til slut, så man fastholder sin relevans for det publikum, der i forvejen har købt billet. Man skal give dem lyst til at komme igen. Og det er ikke bare gjort ved at hyre et stort navn ind. Det er et arbejde, der omfatter så meget mere, end blot koncerten for publikum:

“Det er alt muligt. Det er både, hvordan processen har været med billetkøb, hvilket program, der er lagt, om det er de rigtige artister, om det er aktuelt og spændende og fremadskuende. Men det er jo også, når de (publikum, red.) er i huset: Hvad serverer vi i baren, hvordan er indgangsproceduren, garderobebemanding – så det er jo alt fra at lægge et program til at få det planlagt og få det afviklet og kommunikeret ud til folk. Vores kommunikationsafdeling er eksploderet på det seneste, fordi vi kan se, at publikum har brug for information og gerne vil informeres både om, hvad der skal ske, men også andre aktiviteter. Så den ene del handler om kernekompetencen,” siger Lene Vive Christiansen.

Ønsker diversitet både på, bag og foran scenen

Den anden del af strategien handler dels om ambitionerne om at øge antallet af publikum, men endnu vigtigere om sammensætningen af publikum, hvor Vega ønsker større diversitet. Det kræver, at spillestedet skaber relevante oplevelser for nye publikumsgrupper, forklarer Lene Vive Christiansen:

“Vi arbejder mere innovativt i at udvikle de aktiviteter, vi har på programmet, og arbejder meget med publikumsrejsen, og om vi kan holde publikum i huset i længere tid. Så vi arbejder med en masse særarrangementer og ekstra tiltag, som gør, at publikum er i huset i længere tid – og med, hvad en koncert som format kan og kunne udvikle sig til. Så arbejder vi også meget målrettet og specifikt på repræsentation og diversitet; at der sker en udvikling både på scenen, programmet, og bag ved scenen med de mennesker, som arbejder med at få en koncert op at stå. Og foran scenen med det publikum, der er til stede.”

Nye formater tiltrækker nye publikummer

De sidste par år har Vega fået en bevilling, som fokuserer på de nye formater. Det har givet anderledes koncertoplevelser og åbnet for en mere eksperimenterende tilgang, hvor musik møder andre kunstformer:

“Vi er inde i en periode med en ekstra bevilling, som decideret omhandler at undersøge nye formater i koncertbranchen, som så kan aflede, at der sker en udvikling på publikumssegmenteringen,” siger Lene Vive Christiansen og uddyber:

“Hele grundlaget for at gøre det har været et ønske om at kunne give adgang til flere og flere forskellige publikummer, men også at give nogle flere muligheder for udøvende artister til på en eller anden måde at have en karriere, der er bredere og i større udvikling.”

Det handler både om at følge med tiden, men det handler også om at få indsigt i, hvem de kommende publikumsgrupper er, forklarer program- og udviklingschefen:

“Det har været formålet – at kigge på hvad de nye generationer oplever som kvalitet og tilfredsstillende fællesskabsoplevelser.”

De nye formater, som for eksempel har været en dagsåben kunstudstilling og lydinstallationer på Vega bidrager til at give koncertoplevelsen et ekstra lag, men det har også givet andre indsigter. Blandt andet har det gjort noget ved huset, at det er åbent i dagtimerne. Det er nemlig et andet publikum, der kommer i det tidsrum, og mange af dem kommer ind fra gaden – med en anden forventning end de gæster, der har købt en koncertbillet, hvor koncerten er hovedattraktionen.

En viden, Vega har fået gennem de nye formater, er, at det blandt andet har tiltrukket en publikumsgruppe, som normalt har svært ved at gå til koncert – ikke på grund af geografisk afstand eller manglende interesse, men fordi de har et usynligt handicap, som gør det svært at deltage i en traditionel koncert. Pludselig åbnede Vega sig for dem også. Lene Vive Christiansen fortæller, at hun har fået mails fra mennesker, der takker for at have fået en stor musikalsk oplevelse – fordi det normalt ikke er dem forundt. Det har inspireret hende:

“Blandt andre har vi lavet en aftale med det, der hedder Solsikkeprogrammet, og jeg er i meget tæt kontakt med Dansk Autismeforening i forhold til at kigge på, om vi kan gøre nogle små tiltag, som gør, at det er nemmere for mennesker med nogle usynlige handicap at gebærde sig i huset. Det kan være helt ned til, at vi måske har en video på vores web-site, som meget detaljeret forklarer, hvad man gør, når man går til koncert.”

Vidensindsamling og mod til at dele den kuratoriske magt

Som et stort spillested, der har mange visioner og ambitioner om hele tiden at være på forkant med, hvad der rører sig – og selv være et sted, der hele tiden er i bevægelse, er vidensindsamling en vigtig del af det fortløbende arbejde, forklarer Lene Vive Christiansen.

Det handler både om kvantitative og kvalitative data – men det handler allermest om, hvad man skal bruge de data til. For eksempel har Vega gennemført en publikumsanalyse, der viste, at deres primære målgruppe er den veluddannede og mere velhavende klasse, der er geografisk placeret omkring hovedstadsområdet. Det vil Lene Vive gerne ændre på. Hun er opmærksom på og bevidst om den magt, Vega som kulturinstitution besidder – alene i det at kunne bestemme, hvem spillestedet præsenterer. Også her finder hun det nødvendigt at tænke anderledes:

“Det andet aspekt, vi også arbejder med på sigt, bliver at udfordre os selv i vores egen kuratoriske magt, kan man sige. For det, vi har oplevet ved at snakke med nogle af de nye generationer, handler om, at de vil gerne være med til at skabe, og de vil gerne have interaktivitet i hele projektet,” siger Lene Vive Christiansen og tilføjer, at den yngre generation gerne vil mere end få tingene præsenteret. De vil inddrages:

“Så vi arbejder også på, hvordan vi kan lære noget. Hvordan vi kan åbne huset op og stille tingene lidt mere frit: Hvem arrangerer en koncert? Hvad skal publikum deltage i, når de er her? Kan de selv være med til at udvikle et værk?”